DEKLARACJA UCZESTNICTWA

W związku z rekrutacją dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi do projektu pn. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego” nr projektu FEWP.06.13-IZ.00-0089/2, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 proszę o zakwalifikowanie mojego dziecka/podopiecznego do programu rehabilitacyjnego.

 
DANE DZIECKA
Imię:   
Nazwisko:   
Płeć:
Data urodzenia:   
Miejsce urodzenia:   
PESEL:   
   
Adres zamieszkania
    województwo:   
    gmina:   
    powiat:   
    miejscowość:   
    ulica:   
    nr budynku:   
    nr lokalu:   
    kod pocztowy:   
 
DANE RODZICA/OPIEKUNA
Imię:   
Nazwisko:   
Nr tel.:   
adres e-mail:   
 
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny: (proszę zaznaczyć tylko jedną pozycję)
  Choruje na mózgowe porażenie dziecięce i spełnia kryteria takie jak:
       stanie samodzielne, chodzenie samodzielnie lub z asystą, przejście min. 5 metrów samodzielnie lub z asystą,
       komunikowanie się pozwalające na rozumienie i wykonywanie poleceń

  Choruje na inne zespoły porażenne ( przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, dystrofie mięśniowe,
       miopatie, zespoły wiotkie, zespół Downa z niedowładem kończyn dolnych, stany po urazach rdzenia
        kręgowego i centralnego układu nerwowego) i spełnia kryteria takie jak: stanie samodzielne,
        chodzenie samodzielnie lub z asystą, przejście min. 5 metrów samodzielnie lub z asystą,
        komunikowanie się pozwalające na rozumienie i wykonywanie poleceń