Otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

10 października 2018 roku w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uroczyście otwarto Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych. Okolicznościowego przecięcia wstęgi dokonali Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pan prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski, a także Pan prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – Kierownik Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji tut. Szpitala.

Zamysłem powstania Działu Terapii Biologicznej jest skrócenie pobytu Pacjentów z zapalnymi chorobami reumatoidalnymi w Szpitalu. Odtąd nie muszą być hospitalizowani nawet kilka dni, aby otrzymać lek. W Dziale Terapii biologicznej naszego Szpitala pacjent spędza kilka godzin w nowoczesnych wnętrzach, komfortowych warunkach i zgodnie ze światowymi standardami. Skrócenie czasu pobytu Pacjenta w Szpitalu wpływa korzystnie na jego funkcjonowanie w społeczeństwie czy rodzinie, a także na jego kondycję psychiczną i proces rekonwalescencji.

Razem z Działem Terapii Biologicznej otwarto Ośrodek Badań Klinicznych, dzięki któremu w Szpitalu nareszcie możemy realizować badania kliniczne. Poza dostępem do najnowszej wiedzy i technologii, umożliwią one pacjentom korzystanie z opieki na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych odkryć farmakologii.

Uroczyste otwarcie Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych było także doskonałą okazją do wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia. W imieniu Ministra Zdrowia, Certyfikat wręczył Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, z siedzibą w Krakowie, Pan Michał Bedlicki, który zapewnił w swojej laudacji, że Szpital może być dumny, ze spełnienia warunków uzyskania akredytacji, w wyniku czego pracownicy, ale przede wszystkim pacjenci, mogą się w tym Szpitalu czuć bezpiecznie. Pan Dyrektor podkreślił, że aby otrzymać Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia Szpital musiał spełnić ponad dwieście standardów.

Następnie głos zabrali Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pan prof. dr hab. Andrzej Tykarski, a także Marszałek województwa wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Jędrzej Solarski. Swoją obecnością zaszczycili nas także: dr med. Rafał Staszewski – Kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. Marek Brzosko Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, dr Maciej Sobkowski – Dyrektor Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz dr Dariusz Walkowiak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Medycznego w Poznaniu. Wszyscy pogratulowali Naszemu Szpitalowi otwarcia tak ważnego na mapie Poznania ośrodka terapii biologicznej, a także uzyskania Certyfikatu Akredytacyjnego MZ. Jednocześnie zapewnili Dyrekcję Szpitala o swoim wsparciu, aby Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mógł dalej prężnie się rozwijać.

Po krótkiej przerwie i słodkim poczęstunku zaproszeni Goście udali się na wykłady do Biblioteki Szpitala. O realizacji programów lekowych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego opowiedział jego Dyrektor – Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski. Kierownik Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji tut. Szpitala, Pan prof. dr hab. Włodzimierz Samborski przybliżył historię leczenia chorób reumatycznych na przykładzie terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Z kolei o teraźniejszości i przyszłości leczenia  biologicznego chorób reumatycznych w Polsce z uwzględnieniem  pojawiających się na rynku leków biopodobnych opowiedział Pan prof. dr hab. Marek Brzosko z Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. O perspektywach rozwoju badań klinicznych w Polsce opowiedział Pan dr med. Rafał Staszewski – Kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wykład ten potwierdził, że przed badaniami klinicznymi w Polsce szykuje się szansa na znaczący ich  rozwój i potwierdził zasadność uruchomienia ośrodka w naszym Szpitalu, zaś dr Maciej Plebanek z Działu Badań klinicznych firmy Novartis opowiedział o nowoczesnych badaniach klinicznych, które są prowadzone w odpowiedzi na potrzeby pacjentów.