Lokomat

W dniu 1 sierpnia 2019r. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, po raz pierwszy w województwie wielkopolskim wykorzystano do rehabilitacji pacjentów najnowocześniejszą wersję Lokomatu – innowacyjnego, zrobotyzowanego urządzenia do treningu funkcji chodu.

Lokomat stanowi w pełni zautomatyzowaną ortezę kończyn dolnych, przystosowaną do treningu dorosłych oraz dzieci. W zależności od stanu funkcjonalnego pacjenta urządzenie to może wspomagać bądź całkowicie zastępować pracę kończyn dolnych podczas treningu chodu. Lokomat zalecany jest wszystkim pacjentom z zaburzeniami funkcji chodu. Stanowi doskonałą formę rehabilitacji dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, w stanach po uszkodzeniu rdzenia kręgowego i po udarach mózgu, a także dla pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego.

Trening z użyciem Lokomatu odbywa się na bieżni. Urządzenie wykorzystuje elektrycznie napędzane ortezy, które dopasowuje się do budowy anatomicznej kończyn dolnych. Terapia polega na odtwarzaniu i przywracaniu prawidłowego wzorca chodu, zwiększaniu siły mięśniowej pacjenta oraz poprawie ogólnej wydolności organizmu. Sesja treningowa może być wzbogacona o różnego rodzaju gry z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, dzięki czemu trening jest szczególnie atrakcyjny dla dzieci.

System sterujący urządzenia, pozwala na indywidualne ustawienie i dostosowanie treningu  do możliwości każdego pacjenta, z uwzględnieniem posiadanych przez niego ograniczeń zarówno ruchowych jak i neurologicznych. Ponadto oprogramowanie przewiduje stałe monitorowanie przebiegu sesji treningowych pacjenta, umożliwiając śledzenie postępów rehabilitacji.

W naszym Szpitalu z tej formy rehabilitacji skorzystają pacjenci, którzy zgłosili się lub zgłoszą do projektu: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020”, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 19 287 677,00 zł, z czego 1 000 000,00 zł  stanowi wkład własny Szpitala oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 18 287 677,00 zł.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Rozpoczęty w marcu br. projekt będzie trwał 3 lata. W tym czasie odbędą się turnusy rehabilitacyjne w dwutygodniowych cyklach (10 dni roboczych). Każde zakwalifikowane do programu dziecko będzie mogło skorzystać z dwóch cykli w ciągu roku i maksymalnie z 6 cykli w trakcie trwania realizacji całego projektu. Z założeń realizowanego projektu wynika, że rehabilitacji zostanie poddanych 888 dzieci  z całego województwa. Są to dzieci i młodzi dorośli z MPD w wieku 5-21 lat, których stan pozwala  na tego typu rehabilitację. Wszystko to będzie miało miejsce przy użyciu najnowocześniejszych zrobotyzowanych technologii w przystosowanych na te cele nowoczesnych i przyjaznych dla dzieci pomieszczeniach Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Środki na przystosowanie budynku na potrzeby powstania Centrum również pochodzą z przedmiotowego dofinansowania.

W świetle współczesnej wiedzy zastosowanie zrobotyzowanych systemów rehabilitacji u dzieci  z mózgowym porażeniem dziecięcym, stanowi niezwykle obiecujący i atrakcyjny element postępowania leczniczego. Wirtualna rzeczywistość jest najbardziej nowoczesną i przyszłościową technologią i będzie odgrywać główną rolę w rehabilitacji w nadchodzących latach, zwłaszcza  w połączeniu z robotami. Sprzyja to zwiększeniu zainteresowania, a tym samym zaangażowania dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcy w stosowaną terapię co gwarantuje wzrost motywacji i potrzebę jej kontynuowania oraz sprzyja osiąganiu szybszych postępów w stosunku do terapii prowadzonej tylko manualnie przez fizjoterapeutę.