Światowy Dzień Porażenia Dziecięcego 6 Października – World CP Day

Światowy Dzień Porażenia Dziecięcego 6 Października – World CP Day

Światowy Dzień Porażenia Dziecięcego 6 października – World CP Day W Poznańskim Tygodniu Mózgowego Porażenia Dziecięcego, w dniach 30.09. – 06.10. 2019 razem z instytucjami reprezentującymi osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) nasz Szpital łączy się w swoich działaniach, które mają na celu:  przybliżanie społecznościom lokalnym, rządom państw i parlamentom problematyki życia osób żyjących z MPD.

Czytaj więcej