Sprawozdanie z Konferencji 29.10.2019r.

W dniu 29 października 2019r. w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Badania kliniczne w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

Wydarzenie, zorganizowane przy współpracy z Fundacją NeurOstArt oraz dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania, zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania oraz JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W Komitecie Organizacyjnym, któremu przewodniczył Zastępca Dyrektora ds. Badań Klinicznych Szpitala, czynnie uczestniczyli również dr n. med. Rafał Staszewski – jako przedstawiciel Rady Agencji Badań Medycznych, dr n. med. Przemysław Daroszewski – Dyrektor Szpitala oraz mgr Katarzyna Magdulska – Specjalista ds. Administracyjnych, Badań Klinicznych i Naukowych Szpitala.

Konferencję otworzyli: Dyrektor Szpitala – dr n. med. Przemysław Daroszewski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Pan Jędrzej Solarski, którzy po przywitaniu przybyłych gości, podkreślili rolę, jaką odgrywają badania kliniczne w rozwoju medycyny i zwiększeniu dostępności pacjentów do najnowocześniejszych metod leczenia.

Czynny udział w konferencji wzięli przedstawiciele nauki: dr n. med. Rafał Staszewski – Dyrektor Generalny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dr n. med. Przemysław Daroszewski oraz prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – przedstawiciele Dyrekcji Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a także prof. dr hab. Mariusz Korkosz (Polskie Towarzystwo Reumatologiczne), dr hab. Tomasz Trzeciak (Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), mec. Joanna Badke (Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski), dr hab. Dominik Dytfeld (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych i ubezpieczeniowych.

Konferencja miała na celu przedstawienie możliwości prowadzenia badań klinicznych oraz  rozszerzenia informacji na temat korzyści płynących z ich realizacji zarówno dla pacjenta, jak i samego ośrodka. Celem organizatorów była również promocja samego ośrodka badań klinicznych – Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w którym w miesiącu październiku ubiegłego roku otwarty został nowoczesny Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych. Projektując jego pomieszczenia, uwzględniono specyfikę prowadzenia badań klinicznych, tworząc zaplecze techniczne wyposażone w nowoczesny sprzęt niezbędny przy ich prowadzeniu (lodówki, zamrażarki, infrastruktura techniczna do przyjęcia i badania pacjentów, miejsce pobierania materiału biologicznego, część administracyjna, archiwum).

Omawiana tematyka dotyczyła także aktualnego rozwoju badań klinicznych w Polsce, prawnych zagadnień związanych z organizacją badań klinicznych, niekomercyjnych badań klinicznych, a także rozwoju badań klinicznych i możliwości organizowania ich w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, jakimi są szpitale.

Konferencja stanowiła okazję do wymiany poglądów w zakresie istniejących przepisów prawa dotyczących badań klinicznych, koniecznego zakresu ich zmian, a także ich dalszego rozwoju.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji, która zaplanowana została na przyszły rok.