09.11.2019 Założenie Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki

Dnia 9 listopada 2019 w Naszym Szpitalu zostało założone Polskie Towarzystwo Terapii Ręki. Do głównych zadań Towarzystwa należeć będzie propagowanie wiedzy na temat terapii ręki w Polsce, współpraca z Polskim Towarzystwem Chirurgii Ręki oraz z międzynarodowymi federacjami terapii ręki, wprowadzenie pewnych standardów postępowania po operacjach w obrębie ręki.

W skład Zarządu Towarzystwa weszli pracownicy Naszego Szpitala.

Dr n. med. Marta Jokiel została wybrana Prezesem Towarzystwa, dr n. med. Ewa Bręborowicz Prezesem Elektem, mgr Aleksandra Bartkowiak Skarbnikiem Towarzystwa.

Członkiem honorowym Towarzystwa został wybrany dr n. KF Maciej Jaruga oraz prof. dr hab. Marek Pieniążek z Krakowa.