Konferencja Post EULAR & ACR

Nowe kierunki rozwoju reumatologii w świetle doniesień z konferencji w Madrycie (EULAR) i Atlancie (ACR) zostały zaprezentowane uczestnikom 8. Konferencji Post EULAR&ACR, która odbyła się w dniach 6 i 7 grudnia 2019 r. w Poznaniu. Patronat naukowy nad konferencją, podobnie jak w latach ubiegłych sprawowała Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Włodzimierza Samborskiego. Patronatem honorowym konferencję objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

Podczas Konferencji zaprezentowane zostały najnowsze i najbardziej interesujące doniesienia dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób reumatologicznych. Swoje doświadczenia z praktyki klinicznej prezentowali także polscy eksperci w dziedzinie reumatologii. Prof. Marek Brzosko, Krajowy Konsultant w dziedzinie Reumatologii omówił temat stanu leczenia osteoporozy w Polsce i nowych możliwości leczenia.

Konferencja stanowiła także doskonałą okazję dla lekarzy reumatologów do zapoznania się z aktualnościami na temat leczenia biologicznego, które stanowi przełom w terapii chorób reumatycznych. W programie znalazły się też wykłady i sesje poświęcone aktualnym wskazaniom lub nowym formom podawania innowacyjnych leków biologicznych i syntetycznych.

Konferencja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród klinicystów wielu specjalności. W tym roku wzięło w niej udział prawie 500 uczestników- nie tylko reumatologów, ale także ortopedów, internistów, lekarzy rodzinnych oraz rehabilitantów z całej Polski. Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem była zarówno pełna sala wykładowa, jak i liczne pytania zadawane przez uczestników podczas sesji oraz w kuluarach. Uczestnicy otrzymali 8 punktów edukacyjnych. Mamy nadzieję na podobne zainteresowanie konferencją w 2020 roku.

Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego UM im. Wiktora Degi w Poznaniu zapewnia szeroką i kompleksową diagnostykę oraz nowoczesne leczenie chorób reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układowych tkanki łącznej. Największą grupę leczonych w Klinice stanowią chorzy na przewlekłe zapalenia stawów, w tym reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie seronegatywne (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów).  Klinika w powyższym zakresie prowadzi leczenie w oparciu o programy lekowe NFZ i obecnie opiekuje się blisko 500 osobami.

W ramach Kliniki funkcjonuje Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych, który  oferuje pacjentom programy intensywnego leczenia immunosupresyjnego wszystkimi dostępnymi obecnie lekami, zapewnia także kwalifikację chorych i prowadzenie programów terapeutycznych leczenia biologicznego w ramach finansowanych przez NFZ programów terapii biologicznej.