Spotkanie Świąteczno-Noworoczne z uroczystym otwarciem Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

Tegoroczne spotkanie Świąteczno-Noworoczne, które 7 stycznia 2020 roku odbyło się w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu było nie tylko okazją do podsumowania dokonań minionego roku, lecz także do uroczystego otwarcia nowo powstałego Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji.

W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański i Pan Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Krzysztof Dzięcielak – Koordynator Programów w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. Obecni byli też przedstawiciele władz poznańskich uczelni wyższych m.in. Pan prof. dr hab. Michał Nowicki – Prorektor ds. Naukii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przewodniczący Rady Społecznej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu oraz Pan prof. dr hab. Jan Pikul – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Pani prof. dr hab. Bogumiła Jung – Prorektor ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a także dyrektorzy poznańskich szpitali oraz innych jednostek ochrony zdrowia, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, służb mundurowychi administracji publicznej. Spotkanie cieszyło się także dużym zainteresowaniem ze strony mediów.

Zebranych gości powitał, Pan Dyrektor Przemysław Daroszewski. W swoim przemówieniu zaprezentował dokonania Szpitala w minionym roku oraz przybliżył etapy powstawania Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji począwszy od podpisania umowy na dofinansowanie realizacji projektu, poprzez wmurowanie kamienia węgielnego i kolejne etapy prac, a na oddaniu Centrum do użytku skończywszy. Wystąpienie zakończył premierową prezentacją filmu poświęconego projektowi rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, na potrzeby którego powstało Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji.

Następnie Pan Dyrektor oddał głos Panu Profesorowi Markowi Jóźwiakowi, Kierownikowi Projektu MPD, który zainteresował zgromadzonych prelekcją na temat technologicznie wspomaganej rehabilitacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, wskazując na aktualne trendy i na kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny.

Nowo otwarte Centrum jest wyposażone w sprzęt medyczny umożliwiający stosowanie najnowocześniejszych metod w rehabilitacji zaburzeń chodu. Jest to jedyne miejsce w Polsce posiadające tak szeroki wachlarz urządzeń rehabilitacyjnych korzystających z elementów wirtualnej rzeczywistości. Wykorzystywane są m.in.: lokomat – pozwalający wytrenować prędkość, długość kroku oraz zakresy ruchu w stawach biodrowych i kolanowych, system do rehabilitacji i reedukacji chodu (GE-O) oraz bieżnie podwieszane, regulujące nacisk chodu, a także egzoszkielet do odtwarzania wzorca chodu. W projekcie wykorzystywana jest także kinezyterapia, ćwiczenia balansometryczne poprawiające równowagę i synergię ruchu oraz hydroterapia.

W Centrum znajduje się nowoczesna sala rehabilitacyjna, pokój badań medycznych, pomieszczenia dla lekarzy, pedagogów i psychologów, oraz „kącik” w który pacjenci mogą zrelaksować się i odpocząć. Wnętrza są przyjazne dla małych pacjentów, co wpływa na efektywność procesu rehabilitacji. Zostało ono zaprojektowane tak, aby spełniało wszystkie wymogi wobec osób niepełnosprawnych. Jest winda, podjazdy oraz funkcjonalne szatnie i toalety.

Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji powstało dzięki realizacji przez Szpital innowacyjnego projektu rehabilitacji, pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, numer: RPWP.07.02.02-30-0001/18. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wartość projektu to 19 287 677,00 złotych, z czego poziom dofinansowania wyniósł 18 287 677,00 złotych, a sam projekt trwać będzie 3 lata i dedykowany jest mieszkańcom Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne to także okazja do uhonorowania najbardziej zasłużonych dla Szpitala osób. Laureatem Wyróżnienia „Laur Degi” został Pan Bolesław Howorka, polonista, prawnik i bibliotekoznawca, wieloletni dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a w latach 1962 -1972 Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych Szpitala Klinicznego Nr 4 Akademii Medycznej w Poznaniu. Laudację na temat laureata wygłosił Pan prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski, zaś członkowie Kapituły wręczyli statuetkę „Laur Degi” za wybitne zasługi wniesione na rzecz Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu. Pan Jędrzej Solarski otrzymał list okolicznościowy z podziękowaniami za wsparcie, współpracę i dobrą energię, którą otacza Szpital, bo dzięki zaangażowaniu i pomocy Pana Prezydenta Szpital uzyskał środki na najnowocześniejszy sprzęt medyczny, z którego mogą korzystać pacjenci. Okolicznościowy pin upamiętniający obchody 150-lecia Szpitala wraz z gratulacjami osiągniętych celów, podziękowaniami za zaangażowanie w pracę na rzecz Szpitala i  życzeniami dalszych sukcesów z rąk Dyrektora otrzymali także Pan Krzysztof Filipowiak, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracyjnych oraz Pan prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak. Spotkanie było też okazją wręczenia Pani Magdalenie Wilińskiej, Kierownikowi Sekcji Rozwoju i Promocji, wyróżnienia i medalu Młodego Pozytywisty przyznanego na wniosek Dyrektora Szpitala przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Do uroczystego przecięcia wstęgi Pan Dyrektor Przemysław Daroszewski zaprosił Pana prof. dr hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Pana prof. Marka Jóźwiaka i Pan Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Poświęcenia nowo otwartego Centrum dokonał Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański.

Pan Dyrektor Przemysław Daroszewski odczytał listy nadesłane przez Panią Jadwigę Emilewicz, Minister Rozwoju oraz przez Panią Marlenę Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Krzysztof Dzięcielak – przedstawiciel Komisji Europejskiej, Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański oraz Pan Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Na zakończenie Pan Dyrektor Przemysław Daroszewski zaprosił gości do podzielenia się opłatkiem oraz na poczęstunek i pokazowe sesje działania sprzętu, w który wyposażone jest Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. W tym czasie można też było wysłuchać kolęd wykonywanych na żywo przez Zespół Kameralny Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

O wydarzeniu poinformowali: