Innowacyjna operacja wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego

We wtorek, 3 marca 2020 roku, w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu odbyła się trudna i innowacyjna operacja wszczepienia panewki stawu biodrowego typu „custom made” u pacjentki z poważnym problemem ortopedycznym, wynikającym z wrodzonej dysplazji stawów biodrowych, a następnie wieloletniego i wieloetapowego leczenia. Panewka typu „custom made” została zaprojektowana i wykonywana indywidualnie dla pacjentki.

Zabieg wykonał zespół Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii, kierowanej przez pana prof. dr hab. med. Jacka Kruczyńskiego. Operacja została zaplanowana i przeprowadzona przez lek. Kamila Kałowskiego przy współpracy z technologami z belgijskiej firmy Materialise specjalizującej się w druku 3D. W operacji asystowali lek. Thorwald Springer oraz lek. Radosław Pietrasik.

Na podstawie rozszerzonych badań radiologicznych, których wyniki zostały przesłane do producenta powstał cyfrowy model miednicy pacjentki oraz analiza tkanki kostnej i szczegółowy, wirtualny plan leczenia operacyjnego. Operator otrzymał wydrukowany w technologii 3D wieloelementowy model miednicy pacjentki, który stanowił śródoperacyjny przewodnik, ułatwiający opracowanie ubytku kostnego i prawidłową stabilizację ostatecznego implantu. Proces takiego planowania zasadniczo zmniejsza ryzyko niepowodzenia leczenia przypadków bardzo trudnych, z dużymi ubytkami kostnymi , które mogą być niemożliwe do zaopatrzenia przy użyciu standardowych linii implantów oraz umożliwia szybki powrót pacjenta do normalnego funkcjonowania.

Zaangażowanie zespołu Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu spowodowało, że operacja zakończyła się powodzeniem. Pacjentka przez kilka najbliższych tygodni nabierać będzie samodzielności pod okiem specjalistów i fizjoterapeutów w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej tutejszego Szpitala.