Zakaz odwiedzin

Szanowni Państwo informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych.

W przypadku dzieci dopuszcza się obecność 1 opiekuna przy 1 pacjencie.

 

*Podstawa prawna – Ustawa z dnia  6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

art. 5 Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.