Kontakt w sprawie zmiany terminu hospitalizacji lub wizyty w poradniach

Jeżeli nastąpiła konieczność odwołania lub przełożenia wizyty w Poradniach naszego Szpitala,

prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 61 8310 200 lub mailowo na adres: poradnia@orsk.ump.edu.pl.

Jeżeli nastąpiła konieczność odwołania lub przełożenia terminu hospitalizacji w naszym Szpitalu, prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Ruchu Chorych pod numerem: 61 8310 202 lub mailowo na adres: ruch.chorych@orsk.ump.edu.pl.