Komunikat Dyrektora Szpitala dot. zabezpieczenia Szpitala przed zakażeniem koronawirusem

W związku z pojawiającymi się doniesieniami na temat zabezpieczenia Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im.prof.W.Degi w Poznaniu przed zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2 Dyrektor Szpitala informuje, że podjęte zostały niezbędne zarówno środki, jak i procedury obejmujące pacjentów, personel medyczny, pracowników, współpracowników i wszystkich interesariuszy celem zapobieżenia istniejącemu zagrożeniu.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego są ścisłe przestrzegane, a wyposażenie Szpitala w środki ochrony osobistej jest odpowiednie. Decyzję o objęciu pacjentów, personelu medycznego, bądź pracowników szpitala kwarantanną pozostają w gestii służb sanitarno-epidemiologicznych, z którymi kierownictwo Szpitala jest w stałym kontakcie.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i pacjentów Dyrektor apeluje o zapoznawanie się na bieżąco ze wszystkimi informacjami mającymi ułatwić organizację pracy, stosowanie się do zarządzeń i obowiązujących procedur oraz nierozpowszechnianie niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji, które mogą prowadzić do trudnych do przewidzenia skutków.