logotypy
 • Darowizna rzeczowa od firmy SWISS KRONO

  Darowizna rzeczowa od firmy SWISS KRONO

  21 maja 2020 roku, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu otrzymał darowiznę rzeczową od firmy SWISS KRONO w postaci płyt meblowych o powierzchni blisko 2000 m2 i wartości ponad 50 tys. złotych. Przedmiotowa darowizna w sposób znaczący wesprze realizację zaplanowanych inwestycji i bieżących remontów umożliwiając wykonanie zabudowy meblowej, szafek, ścianek itp. W rozładunku transportu Szpital wsparła firma LENKERCzytaj więcej
 • Zalecenia epidemiologiczne dla pacjenta skierowanego do Szpitala w celu odbycia hospitalizacji

  Zalecenia epidemiologiczne dla pacjenta skierowanego do Szpitala w celu odbycia hospitalizacji

  Na podstawie skierowania i zakwalifikowania Pani/Pana do rozpoczęcia leczenia operacyjnego w tut. Szpitalu, proszę o bezwzględne zastosowanie się do poniżej przedstawionych zaleceń epidemiologicznych, dla bezpieczeństwa innych pacjentów, jaki i personelu medycznego. W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju, Szpital wdraża wszelkie możliwe działania, aby zapobiec zakażeniu wśród pacjentów i personelu Szpitala i zapewnić tym samym ciągłości funkcjonowania. Mając na względzieCzytaj więcej
 • Zmiana zasad organizacji ruchu pracowników i pacjentów Szpitala

  Zmiana zasad organizacji ruchu pracowników i pacjentów Szpitala

  Z dniem 11.05.2020 wprowadza się następujące zasady organizacji ruchu pracowników i pacjentów w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Wejście  "G" - monitorowane przez pracowników ochrony - przeznaczone jest dla pacjentów "LuxMed" i Rejestracji, a także dostaw kurierów i innych osób  (po ustaleniu do kogo  i uzyskaniu zgody na wejście tych osób).Czytaj więcej
 • Zasady funkcjonowania Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego (ODP) w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2

  Zasady funkcjonowania Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego (ODP) w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2

  W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie. Skierowanie Pacjent dostarcza w dniu badania. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja przeprowadza z Pacjentem ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pacjent podpisuje ankietę w dniu zgłoszenia się na ODP. W każdym przypadku wystąpienia objawów infekcji w trakcie trwania cyklu leczenia rehabilitacyjnego, Pacjent powinien zgłosić ten fakt telefonicznie. Przy wejściu do budynkuCzytaj więcej

Photostream