Zasady funkcjonowania Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego (ODP) w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2

 1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie.
 2. Skierowanie Pacjent dostarcza w dniu badania.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja przeprowadza z Pacjentem ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pacjent podpisuje ankietę w dniu zgłoszenia się na ODP.
 4. W każdym przypadku wystąpienia objawów infekcji w trakcie trwania cyklu leczenia rehabilitacyjnego, Pacjent powinien zgłosić ten fakt telefonicznie.
 5. Przy wejściu do budynku każdy Pacjent oraz jego opiekun mają obowiązek zdezynfekować ręce.
 6. Po dezynfekcji następuje pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.  W razie wahania temperatury decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje lekarz.
 7. Pacjent i opiekun przed każdą wizytą musi odpowiedzieć na pytania personelu i podpisać ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na Covid-19.
 8. Umożliwia się Pacjentowi i opiekunowi kolejną dezynfekcję rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.
 9. Podczas zabiegów nie należy samowolnie opuszczać wyznaczonego  stanowiska. Przemieszczanie po ODP odbywa się wyłącznie na polecenie fizjoterapeuty lub innego personelu medycznego i powinno być ograniczone do minimum.
 10. Pacjentowi w poczekalni może towarzyszyć wyłącznie jeden opiekun i tylko w wyjątkowych oraz uzasadnionych sytuacjach.
 11. Opiekun pacjenta nosi maskę własną, z którą wchodzi na teren Szpitala. Posiadanie maseczki przez opiekuna warunkuje udział w udzielaniu świadczenia.
 12. Pacjent podczas zabiegów ze względu na stan kliniczny (utrudnione oddychanie) może pozostawać bez maski.
 13. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, uczucie duszności) odmowa udzielania świadczenia.
 14. Należy zabrać strój sportowy i buty na zmianę. Po każdym dniu rehabilitacji maseczkę wielorazową i rzeczy należy wyprać i wyprasować.
 15. Zaleca się nie zakładać biżuterii i posiadać ze sobą wyłącznie rzeczy bezwzględnie niezbędne. Osoby posiadające dodatkowe siatki, zakupy itp. nie mogą być wpuszczone.
 16. Podczas pobytu na rehabilitacji należy wstrzymać się od korzystania z telefonów komórkowych.

Informujemy, że wyposażenie ODP, sprzęt medyczny używany podczas fizjoterapii, a także  elementy dotykowe (klamki, włączniki, poręcze) są dezynfekowane, a pomieszczenia wietrzone przed i po zakończeniu pracy z pacjentem.