Zmiana zasad organizacji ruchu pracowników i pacjentów Szpitala

Z dniem 11.05.2020 wprowadza się następujące zasady organizacji ruchu pracowników i pacjentów w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

  • Wejście  „G” – monitorowane przez pracowników ochrony – przeznaczone jest dla pacjentów „LuxMed” i Rejestracji, a także dostaw kurierów i innych osób  (po ustaleniu do kogo  i uzyskaniu zgody na wejście tych osób). Paczki dla pacjentów mogą być przekazywane przez wejście „G” za pośrednictwem ochrony Szpitala we wszystkie dni tygodnia.
  • Wejście „D” przeznaczone jest tylko dla pacjentów Poradni Szpitalnych oraz Centralnego Laboratorium i Pracowni EMG, w godzinach przyjęć pacjentów.
  • Wejście „K” przeznaczone jest tylko dla pracowników Szpitala w dni robocze od godz. 6.00 do 16.00 (monitorowane przez personel medyczny i pracowników ochrony).  Poza tymi godzinami drzwi mogą być otwierane przez pracowników ochrony tylko w sytuacjach szczególnych, np. transportu na wózkach, dużych gabarytów, itp.
  • W dni robocze od 16.00 do  6.00 dnia następnego oraz dni wolne od pracy i święta wejście dla  pracowników Szpitala przez Izbę Przyjęć.