Szpital zakupił system Seek Scan

W dniu 26.05.2020 Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dokonał zakupu dwóch zestawów systemów do pomiaru temperatury ciała Seek Scan, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Władze wojewódzkie przyznały dodatkowe środki, zwiększając wartość realizowanego przez Szpital projektu pn. Upowszechnienie technologicznie  wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD w województwie wielkopolskim, które dedykowane są na działania dotyczące zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19, . Rozwiązanie pozwala na dokonywanie wstępnej oceny stanu zdrowia pacjentów, znacząco usprawniając cały proces oraz minimalizując ryzyko kontaktu bezpośredniego z osobą potencjalnie zarażoną COVID-19.

Systemy zostały zainstalowane w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, gdzie na turnusy rehabilitacyjne przyjmowani są pacjenci cierpiący na mózgowe porażenie dziecięce. Zastosowanie systemu zautomatyzowanego pozwala w niektórych przypadkach wyeliminować u tych Pacjentów stres związany z pomiarem temperatury przez nieznaną im osobę, na który narażeni by byli podczas dokonywania klasycznych pomiarów termometrem bezdotykowym. Podkreślenia wymaga fakt szybkości dokonywania pomiarów, który pozwala zminimalizować opóźnienie wykonywania świadczeń.

Zautomatyzowany system pomiaru temperatury ciała pozwala wykryć potencjalne podwyższenie temperatury ciała nie tylko u samych Pacjentów, ale także u ich opiekunów, którzy zawsze towarzyszą dzieciom i młodym dorosłym w procesie rehabilitacyjnym.

Dyrektor Szpitala, Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski podkreśla, że Urząd Marszałkowski bardzo sensownie przekazuje środki na profilaktykę zachorowań wśród pacjentów szpitali, minimalizując tym samym ryzyko przedostania się zakażenia do wewnątrz Szpitali, które dzięki temu mogą zachować ciągłość leczenia.

Zastosowane rozwiązanie spełnia oczekiwania Szpitala w zakresie zabezpieczenia na czas pandemii wirusa COVID-19.