Zalecenia epidemiologiczne dla pacjentów poradni szpitalnych

Zasady organizacji pracy Poradni w czasie trwania epidemii Sars-CoV-2:

  1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia zalecana jest rejestracja telefoniczna tel. 61 8310200, w godzinach 9.00 – 13.00. W przypadku trudności z połączeniem telefonicznym prosimy o kontakt na adres e-mail poradnia@orsk.ump.edu.pl
  2. W przypadku kontaktu z osobą zakażoną lub wystąpienia objawów infekcji tj. podwyższona temperatura, kaszel, duszność, prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu zmiany terminu wizyty.
  3. Decyzją NFZ  w okresie trwania pandemii skierowanie do Poradni pacjent ma prawo dostarczyć dopiero w dniu wizyty.
  4. Do budynku Poradni ma prawo wejść tylko pacjent, bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią dzieci, które mają prawo być z jednym opiekunem.
  5. Pacjent na wizytę przychodzi nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną.
  6. Po wejściu do budynku Poradni konieczne jest zdezynfekowanie rąk i poddanie się badaniu temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym.
  7. Pacjent/ opiekun Pacjenta nosi maseczkę i zachowuje bezpieczną odległość 2 metrów od innych pacjentów i personelu.