Pierwsza w Wielkopolsce, innowacyjna operacja

W dniu 27 maja 2020 roku, po raz pierwszy w Wielkopolsce w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu miała miejsce innowacyjna operacja korekcji skoliozy polegająca na wszczepieniu magnetycznych prętów rosnących MAGEC – wykorzystywanych do chirurgicznego leczenia dzieci z ciężkimi deformacjami kręgosłupa.

Operację 10 – letniego pacjenta z bardzo rzadkim zespołem genetycznym i ciężką, postępującą skoliozą przeprowadził dr n. med. Piotr Harasymczuk w asyście -prof. dr hab. med. Macieja Głowackiego oraz lek. Magdaleny Dziurdy z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, kierowanej przez prof. dr hab. med. Marka Jóźwiaka.

Zastosowany podczas operacji nowoczesny system obejmuje implantowane pręty i zewnętrzny pilot zdalnego sterowania, używane do stabilizacji kręgosłupa, celem zminimalizowania progresji skoliozy w sytuacji gdy dziecko wciąż rośnie. Tradycyjna metoda będąca dotychczasowym standardem opieki dla dorastających dzieci o znacznych krzywiznach kręgosłupa, których nie można kontrolować za pomocą gorsetowania i które są zbyt młode, aby wykonać ostateczną korekcję i usztywnienie kręgosłupa opiera się o wszczepienie prętów, które choć skuteczne w radzeniu sobie ze skoliozą dziecka, wymagają wielokrotnych operacji rozszerzania, aby dotrzymać kroku rozwojowi pacjenta.

Dla wielu dzieci oznacza to 10 lub więcej operacji kręgosłupa przed osiągnięciem dojrzałości szkieletowej, a  z czasem ostateczną operację, stanowiącą ostatni etap wieloletniego leczenia.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych prętów, pręty magnetyczne wszczepiane są pacjentom chirurgicznie, jednak w kolejnych etapach proces terapeutyczny przebiega bezoperacyjnie. Instrumentarium wydłużane jest magnetycznie co trzy do sześciu miesięcy podczas krótkiego, bezbolesnego zabiegu. W przypadku większości pacjentów stosuje się dwa pręty, usytuowane po prawej i lewej stronie kręgosłupa, przy czym każdy z nich jest regulowany indywidualnie.

Leczenie pacjentów z ciężkimi deformacjami kręgosłupa zawsze stanowi ogromne wyzwanie dla lekarzy operatorów, natomiast dla pacjentów oznacza wieloletnie, bolesne etapowe leczenie operacyjne. Magnetyczne pręty rosnące MAGEC stanowią nowoczesną i bardzo potrzebną alternatywną metodę leczenia, dzięki której pacjenci poddawani są mniejszej liczbie operacji, co oznacza mniejsze narażenie na konieczność znieczulenia i interwencji chirurgicznej. W efekcie znacznemu skróceniu ulega czas rekonwalescencji, a dziecko ma szansę na szybki powrót do zabawy, szkoły i regularnego życia.

Nowoczesna operacja została sfinansowana przez NFZ, w ramach grupy świadczeń objętych ryczałtem, w znaczący sposób uszczuplając środki finansowe z puli przyznanego ryczałtu na 2020r. Całkowity koszt zastosowanej, bardzo kosztownej procedury wyniósł 115 000,00 zł, z czego 94 000,00 zł przeznaczono na zakup magnetycznych prętów rosnących MAGEC a 21 000,00 zł wyniosły koszty badań diagnostycznych oraz koszty związane z pobytem pacjenta na bloku operacyjnym i na oddziale szpitalnym. Skomplikowane, ortopedyczne zabiegi operacyjne z wykorzystaniem unikatowego, nowoczesnego instrumentarium, wykonywane w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu mogą pozytywnie wpłynąć na tzw. migrację pacjentów, co w konsekwencji spowoduje, że pacjenci z Wielkopolski nie będą musieli migrować w poszukiwaniu jednostek wykonujących tego typu zabiegi, a pacjenci z innych województw będą mogli korzystać z szerokiego wachlarza świadczeń proponowanych przez tutejszą placówkę.

Leczenie pacjentów z rzadkimi i ciężkimi schorzeniami ortopedycznymi, zarówno dzieci jak i dorosłych, odbywa się nieprzerwanie, również teraz w warunkach panującej od wielu tygodni epidemii. Zwłaszcza w przypadku dzieci, u których wdrożono wieloletnie leczenie etapowe, bardzo ważne jest realizowanie zaplanowanych procedur, których opóźnienie w czasie może mieć daleko idące konsekwencje dla zdrowia. Dlatego m. in. pomimo mnożących się trudności, zwłaszcza w pierwszych tygodniach epidemii, w dostawach sprzętu, logistyce instrumentariów oraz powszechnymi kłopotami z dostawami środków ochrony osobistej, Szpital podjął wyzwanie planowego leczenia swoich pacjentów.  Naszym celem stało się by chorzy niezakażeni koronawirusem SARS-CoV-2, będący w coraz większym stopniu pośrednimi ofiarami tej epidemii, nie musieli czekać na prawidłowe postępowanie medyczne, aż do czasu ustania stanu zagrożenia.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki wprowadzeniu zaostrzonych rygorów sanitarnych oraz bezwzględnemu ich przestrzeganiu zapewnia bezpieczne warunki epidemiologiczne zarówno pacjentom jak i zatrudnionemu personelowi.