W Szpitalu powstała nowa, komfortowa przestrzeń dla rodziców i opiekunów pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

26 czerwca 2020 roku, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, dzięki współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, stworzył nową przestrzeń dla rodziców i opiekunów dzieci i młodych dorosłych cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce, biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych w ramach projektu „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”.

Dzięki inicjatywie zespołu pedagogiczno-psychologicznego działającego w ramach Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, przy wejściu do budynku, stanął dostarczony przez Wojska Obrony Terytorialnej klimatyzowany kontener o powierzchni 10 m2, przeznaczony jako miejsce, w którym rodzice i opiekunowie uczestników projektu mogą w komfortowych warunkach zjeść obiad czy odpocząć, gdy ich podopieczni biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

Dyrekcja Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu, w imieniu własnym i pracowników oraz uczestników projektu i ich opiekunów, pragnie złożyć podziękowania 12 Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej za wsparcie, które pozwala nam na zwiększenie komfortu opiekunów i rodziców osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, podczas pobytu w naszym Szpitalu i udziału ich podopiecznych w turnusach rehabilitacyjnych Liczymy jednocześnie na dalszą owocną współpracę na rzecz tych, którzy każdego dnia wraz ze swoimi dziećmi walczą o poprawę ich sprawności.