Nadanie sali seminaryjnej imienia prof. Witolda Marciniaka

W dniu 31 lipca 2020r. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się wyjątkowa uroczystość nadania sali seminaryjnej, dawnej bibliotece, imienia prof. Witolda Marciniaka.

W wydarzeniu obok Dyrekcji Szpitala oraz Kierowników Klinik wzięli udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Pan prof. dr hab. Jacek Wysocki – Dziekan Wydziału Lekarskiego, Pan dr hab. Maciej Cymerys – Prodziekan Wydziału Lekarskiego oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Obecni byli ponadto Pan prof. dr. hab. n. med. Leszek Romanowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Pan prof. dr n. med. Jacek Kruczyński – Sekretarz Kapituły Medalu im. Prof. Wiktora Degi oraz Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski – Redaktor Naczelny czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska.

Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi przez honorowego gościa – Pana prof. dr hab. n. med. Witolda Marciniaka, któremu asystowali Pan prof. dr hab. Jacek Wysocki – Dziekan Wydziału Lekarskiego oraz Dyrektor Szpitala Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości przez organizatorów wydarzenia tj. Pana prof. dr  hab. med. Marka Jóźwiaka – Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej oraz Pana prof. dr hab. med. Tomasza Kotwickiego – Kierownika Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, miał miejsce kolejny ważny moment uroczystości. W uznaniu za wybitne osiągnięcia dla polskiej i światowej ortopedii i rehabilitacji Pan prof. dr hab. n. med. Witold Marciniak został odznaczony przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Medalem im. Prof. Wiktora Degi.

Podziękowania i gratulacje laureatowi złożyli dawni współpracownicy i uczniowie, dla których prof. dr hab. n. med. Witold Marciniak stanowił niedościgniony wzór wyczulonego na cierpienie drugiego człowieka lekarza oraz wybitnego pedagoga i naukowca. Przywołano wyjątkowe osiągnięcia Pana profesora m.in. stworzenie Poznańskiej Kliniki Ortopedii Dziecięcej oraz opracowanie podręcznika ortopedii, będącego również obecnie obowiązkową pozycją dla przyszłych lekarzy ortopedów. Wspomniano ponadto ostatnią inicjatywę prof. dr hab. n. med. Witolda Marciniaka, powstałą w 2015r. Fundację Witolda Marciniaka i Krystyny Alwin na Rzecz Rozwoju Ortopedii Dziecięcej, której celem jest m.in. ukierunkowanie ortopedii dziecięcej na innowacyjne leczenie wad wrodzonych narządu ruchu noworodków i dzieci oraz wspieranie działalności w zakresie rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży.

Swoje podziękowanie i wyrazy uznania za wybitne osiągnięcia dla ortopedii dziecięcej złożył na ręce Pana profesora również Dyrektor Szpitala – Pan dr. n. med. Przemysław Daroszewski.

Uroczystość miała charakter rodzinnego spotkania, co podkreślały zarówno  przywoływane przez gości jak i samego Pana profesora osobiste wspomnienia, historie i anegdoty, jak i wyświetlane zdjęcia ukazujące honorowego gościa również w sytuacjach prywatnych