Wizyta władz Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

W dniu 5 sierpnia 2020r. Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wizytował Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów – Pan dr hab. n. med. Maciej Krawczyk oraz Pan Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych.  Po Centrum powstałym dzięki realizacji przez Szpital innowacyjnego projektu, pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim” gości oprowadził Kierownik Projektu – Pan prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak oraz Dyrektor Szpitala  – Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski.

Ogromne wrażenie na wizytujących wywarły nowoczesne, przyjazne pacjentom wnętrza, w całości dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz unikalne w skali kraju zrobotyzowane urządzenia do technologicznie wspomaganej rehabilitacji, znajdujące się w Centrum. Swoje uznanie wyrazili dla determinacji oraz ogromu pracy włożonej w przygotowanie oraz wdrożenie tak dużego, innowacyjnego projektu z udziałem fizjoterapeutów. Goście nie tylko bardzo wysoko ocenili sam projekt, ale również pochwalili pasję, entuzjazm oraz osobiste zaangażowanie pracowników biorących udział w jego realizacji. Zwrócili ponadto uwagę na ogromne możliwości rozwoju zawodowego jakie niesie dla zatrudnionej w projekcie kadry fizjoterapeutów, praca w ośrodku realizującym tak ważny dla regionu wielkopolski program, wykorzystujący najnowocześniejsze metody w rehabilitacji zaburzeń chodu.

Goście mieli okazję przyjrzeć się z bliska wszystkim zrobotyzowanym urządzeniom stanowiącym wyposażenie Centrum. Zaangażowani w realizację projektu fizjoterapeuci zapoznali wizytujących z przeznaczeniem poszczególnych urządzeń oraz przedstawili algorytm terapeutyczny, zgodnie z którym prowadzone jest usprawnianie pacjentów, w trakcie dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych. Trwająca w czasie pobytu gości sesja z uczestnikami projektu pozwoliła na obserwację procesu technologicznie wspomaganej rehabilitacji.

Wizyta zakończyła się wpisem gości do Księgi Pamiątkowej Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.

Galeria zdjęć: