17.08.2020 Konferencja prasowa

W dniu 17 sierpnia 2020r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Jędrzeja Solarskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, i przedstawicieli Szpitala dr. n. med. Przemysława Daroszewskiego – Dyrektora Szpitala i dr. hab. n. med. Przemysława Lisińskiego Prof. UM – Kierownika Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii i Kliniki Rehabilitacji.  W konferencji z ramienia Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyła także pani Sylwia Wójcik – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematem konferencji był nowowprowadzony projekt pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”.

Głównym założeniem projektu jest wspomaganie szybszego powrotu na rynek pracy i do samodzielności przez osoby po udarze. Dyrektor Szpitala podkreślił, że dany projekt nie tylko bazuje na jednej z głównych cech wielkopolan – pracowitości, ale i kontynuuje  utrzymywaną przez szpital wieloletnią tradycję nowatorstwa i nadawania kierunku między innymi polskiej rehabilitacji.

Beneficjentami projektu są nie tylko sami chorzy, ale ich opiekunowie, którzy otrzymają wsparcie w postaci przeprowadzanych seminariów i zajęć edukacyjnych. W dobie pandemii, kiedy nawet stojąc na otwartej przestrzeni uczestnicy konferencji zachowywali odstęp, używane  w projekcie rozwiązania e-learningowe, zapewnią komfort i bezpieczeństwo.

Rehabilitacja poudarowa już wcześniej była przeprowadzana w Szpitalu, ale w formacie usystematyzowanego projektu, pozwoli na bardziej kompleksowe leczenie i osiągnięcie lepszych efektów powrotu do sprawności. Prof. Lisiński zaznaczył iż opieka nad pacjentem nie skończy się z dniem ukończenia turnusu, a monitorowanie stanu zdrowia uczestników po turnusie pozwoli na ocenę efektów i dalsze udoskonalanie programów rehabilitacji poudarowej.

Jak zaakcentował Prezydent Solarski, nie jest to pierwszy projekt realizowany przez Szpital we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Szpital pozyskał z funduszy europejskich ponad 30 milionów złotych na pomoc swoim pacjentom. Według Prezydenta Solarskiego, dostęp do rehabilitacji poudarowej to kwestia czy chorzy będą ponownie częścią społeczeństwa, miasta i województwa. Prezydent także wyraził podziękowania dla dyrekcji szpitala, jako że jest to kolejny przykład owocnej współpracy pomiędzy szpitalem i Urzędem Marszałkowskim.