Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej robot operacyjny NAVIO wsparł lekarzy z Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii

W dniu 15 września 2020r. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzono dwie operacje jednoprzedziałowej endoprotezoplastyki stawów kolanowych z wykorzystaniem robota ortopedycznego. Były to jedne z pierwszych operacji w Polsce, z użyciem najnowocześniejszego, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej robota ortopedycznego NAVIO.

Zabiegi operacyjne zostały przeprowadzone przez zespół Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii, kierowanej przez Pana prof. dr hab. n. med. Jacka Kruczyńskiego.

Obie operacje przeprowadził lek. Kamil Kałowski w asyście lek. Tomasza Jopka. Ponadto do zespołu operacyjnego
w obu przypadkach dołączył pracownik techniczny, którego zadaniem był nadzór nad robotem ortopedycznym, w tym jego kalibracja oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kolejnych etapów zabiegów.

Zaplanowane operacje jednoprzedziałowej endoprotezoplastyki stawów kolanowych dla uzyskania trwałego wyniku wymagają wyjątkowej precyzji wykonania, którą gwarantuje wykorzystanie cyfrowego wspomagania w postaci systemu NAVIO.

NAVIO to system wspomagania planowania i wykonania endoprotezoplastyki kolana, oferujący nieosiągalną przy zastosowaniu standardowego instrumentarium precyzję dopasowania i osadzenia implantu. W endoprotezoplastyce kolana ma to zasadnicze znaczenie dla wyniku leczenia operacyjnego, a tym samym dla jakości życia pacjenta po operacji. Robot podczas operacji na podstawie zbieranych przez chirurga danych tworzy przestrzenny model stawu,
z jego wszystkimi zniekształceniami i deficytami. Proponuje dokładne poziomy i kąty resekcji kostnych, biorąc pod uwagę pozyskane również podczas operacji informacje o biomechanice danego stawu. Ortopeda po korektach
i zaakceptowaniu tego planu zmienia końcówkę roboczą z rejestracyjnej na wykonawczą i z jej pomocą wykonuje resekcje kostne. Pozwala to na osiągnięcie doskonałej precyzji przy zminimalizowaniu traumatyzacji tkanek.

Zastosowanie systemu NAVIO nie oznacza jednak, iż robot potrafi całkowicie zastąpić chirurga podczas operacji. Prace nad takimi robotami trwają, lecz na razie nie ma perspektywy, aby roboty całkowicie zastąpiły chirurgów, przede wszystkim w podejmowaniu decyzji śródoperacyjnych. Można powierzać im pewne etapy pracy do wykonania, ale żadna maszyna nie zastąpi na razie ludzkiego umysłu i rąk w reagowaniu na sytuacje, które mogą się zdarzyć
w diagnostyce i leczeniu.

Obecnie system NAVIO stanowi więc bardzo zaawansowane narzędzie, które pomaga doświadczonemu chirurgowi
w dążeniu do perfekcji w wykonywanej pracy.

Zastosowanie robota ortopedycznego  NAVIO daje szansę na podniesienie jakości leczenia pacjentów. Mniejsze uszkodzenie tkanek podczas operacji wpływa na zmniejszenie bólu pooperacyjnego oraz szybszy proces gojenia operowanej kończyny.  Pacjenci mają szansę na szybszą rehabilitację i powrót do sprawności, a co za tym idzie do życia zawodowego i społecznego.

Szpital pomimo trudności związanych z panującą epidemią koronawirusa, od początku 2020 wykonał wiele innowacyjnych operacji, a specjaliści pracujący w Ortopedyczno –Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu mają plany na kolejne operacje z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologicznych współczesnej medycyny.