W dniu 20 września 2020 roku już po raz piąty odbyła się międzynarodowa konferencja studencka „Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology”. Kolejna konferencja przygotowywana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Neurofizjologów przy Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu w tym roku odbyła się w szczególnych warunkach. W trosce o bezpieczeństwo wykładowców oraz uczestników, a także z powodu istniejących obostrzeń pandemii, miejscem spotkania stała się platforma internetowa ClickMeeting. Pomimo nowej formuły i wyzwań, organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali wydarzenie, podczas którego można było wysłuchać nowości ze świata neurologii, neurofizjologii, neurorehabilitacji, ortopedii a nawet robotyki. Prorektor Uniwersytetu Medycznego do spraw Dydaktyki, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka uroczyście otworzyła konferencję, po czym przedstawiono pięć wykładów eksperckich (dr hab. n. o zdr. E. Skorupskiej, mgr. J. Gruszeckiego, dr hab. n. med. P. Janusza, dr n. med. K. Chmielaka, Prof. dr hab. n. med. M. Żarowskiego). Następnie okazję do zaprezentowania wyników swoich badań miało 14 studentów. Spośród wszystkich prac, których poziom oceniono na wysoki, jury w składzie dr hab. M. Sobieska, dr hab.  M. Gibas-Dorna oraz dr hab. n. med. P. Janusz wyróżniło trzy, przyznając kolejno miejsce od trzeciego do pierwszego: Annie Garasz, która mówiła o różnicach w elektromagnetycznie wywołanych potencjałach ruchowych u osób zdrowych i chorych z konfliktem krążkowo-korzeniowym, Aleksandrowi Rajczewskiemu prezentującemu badanie, w którym wraz ze współautorami wykazał, że uprawianie strzelectwa sportowego wpływa na częstość występowania zespołu cieśni nadgarstka, laur pierwszeństwa przypadł Katarzynie Leszczyńskiej za prezentację na temat zmian we włóknach ruchowych nerwów kończyn dolnych u pacjentów po niecałkowitym uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Konferencja po raz kolejny okazała się dużym sukcesem, wzięło w niej udział on-line 132 uczestników w tym z 11 uniwersytetów ośmiu krajów europejskich (Polski, Irlandii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Węgier, Serbii, Niemiec), dyskusje trwały 9 godzin. Całość nie odbyłaby się bez wsparcia władz i sponsorów. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor UMP Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski oraz Wielkopolska Izba Lekarska, natomiast STN przy naszym Uniwersytecie, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna PZWL, to tylko niektórzy spośród licznych sponsorów.

 

Organizatorzy, członkowie STN UM w Poznaniu

Aleksander Rajczewski

Paulina Wietrzak

Opiekun Koła Neurofizjologów przy Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu UM w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber