Udział Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

W dniach 25-27 września br. odbędzie się finał akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to już siódma edycja, ale w tym roku wyjątkowa ze względu na dwie kwestie: po pierwsze jest to akcja, która ze względu na sytuację epidemiologiczną  odbywa się całkowicie online, a po drugie, nasz Szpital po raz pierwszy czynnie bierze udział w wydarzeniu prezentując efekty dofinansowania z funduszy unijnych dwóch realizowanych projektów. W trakcie finału organizator zapewni możliwość udziału w szkoleniach i webinariach. Szpital także zaprezentuje efekty wsparcia UE. Już dziś, na stronie www.dniotwarte.eu można zobaczyć filmy dotyczące dwóch projektów realizowanych w naszym Szpitalu. By odnaleźć nasze materiały, w zakładce Przykłady Projektów, należy wybrać kategorię „Zdrowie”. Ponadto telewizja WTK na żywo będzie relacjonowała przebieg wydarzenia. W pierwszym dniu akcji około godziny 12:00 będziemy gościć reportera WTK w Centrum Technologicznej Wspomaganej Rehabilitacji.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu skorzystał z dofinansowania Funduszy Europejskich sześciu  projektów. Połowa z nich została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szpital tylko na projekty społeczne pozyskał dotychczas ponad 30 000 000,00 PLN, a łącznie ponad 48 000 000,00.

Największy z dotychczas realizowanych przez Szpital projektów to ”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”. Wartość projektu to 20 266 677,00 PLN,  a poziom dofinansowania wyniósł aż 19 256 886,99 PLN. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane na stronie http://www.orsk.ump.edu.pl/wrpo/. Uczestnikami mogą zostać osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 5 do 21 lat. Zespół Pana Profesora Jóźwiaka, na okoliczność wydarzenia przygotował film w ramach konkursu „Pokaż swój projekt”. Trzymamy kciuki za rezultaty.

Nabór do najnowszego projektu, pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”, rozpoczął się 31 sierpnia br., a cykle rehabilitacyjne startują w  listopadzie br. W projekcie mogą uczestniczyć chorzy w wieku 18-64, u których od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Zapisy już trwają na stronie http://www.orsk.ump.edu.pl/udar/. Wartość projektu wynosi 10 665 710,48 PLN, w tym poziom dofinansowania – 10 132 424,95 PLN. Wkład własny wynosi 533 285,53 PLN.

Więcej informacji o projektach realizowanych dzięki wsparciu Funduszy Europejskich można znaleźć na naszej stronie w zakładce Projekty Unijne.

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie