Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Lions Club Poznań Rotunda w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

W dniu 21 września 2020r. w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji mieliśmy możliwość gościć przedstawicieli Stowarzyszenia Lions Club Poznań Rotunda.

Nasi goście mogli obejrzeć nowoczesne i w całości przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wnętrza Centrum, w których pacjenci przechodzą rehabilitację w ramach realizowanego przez Szpital innowacyjnego projektu dofinansowanego z funduszy unijnych, pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mógł pochwalić się przede wszystkim nowoczesną salą rehabilitacyjną, w której pacjenci pod fachową opieką zespołu Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji odbywają terapię z wykorzystaniem innowacyjnych,  zrobotyzowanych urządzeń oraz zaprezentowaliśmy gościom schemat, zgodnie z którym prowadzone jest usprawnianie pacjentów.

Wizyta w naszym Centrum  wyposażonym w najnowocześniejsze urządzenia rehabilitacyjne wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, do rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym, wywarła na gościach duże wrażenie, które znalazło swoje odzwierciedlenie we wpisie do księgi pamiątkowej Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.

Wpisane w strukturę Szpitala Centrum jest naszą dumą, ale również wyzwaniem. Naszym celem jest jego dalszy rozwój oraz zapewnienie jak najbardziej komfortowych warunków dla dzieci i młodych dorosłych uczestniczących w projekcie. Pragniemy by nasi pacjenci, ćwicząc w otoczeniu i z pomocą maszyn i urządzeń, czuli się tu dobrze i co najważniejsze bezpiecznie. Żywimy nadzieję, że wizyta naszych gości zaowocuje współpracą, dzięki której Centrum stanie się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla naszych pacjentów, motywując ich do podejmowania kolejnych wyzwań na drodze do poprawy sprawności.

Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji funkcjonuje w oparciu o przewidziany na 3 lata innowacyjny projekt rehabilitacji pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.