I miejsce dla Szpitala w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Inspiracje 2019

W dniu 24 września 2020r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podczas której ogłoszono wyniki oraz nagrodzono laureatów konkursu  Inspiracje 2019, organizowanego przez firmę Idea Trade.

Celem konkursu jest promocja osób, organizacji pozarządowych i firm, które szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, że zajął I miejsce w kategorii „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia” Nagrodę – szklaną statuetkę oraz okolicznościowy dyplom odebrali z rąk Przewodniczącego Kapituły konkursu  obecni na Gali: Dyrektor –  dr n. med. Przemysław Daroszewski oraz Kierownik Projektu MPD –  prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak.

Kapituła konkursu doceniła zgłoszony przez Szpital projekt „Zrobotyzowana rehabilitacja w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji”, w którym pochwaliliśmy się Centrum powstałym dzięki dofinansowaniu innowacyjnego projektu rehabilitacji pn.  „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych  z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tegoroczny konkurs odbywał się pod patronatem honorowym p. o. Prezesa NFZ – Filipa Nowaka, Głównego Inspektora Sanitarnego – prof. Jarosława Pinkasa, Dyrektora NIZP-PZH – dr hab. n. o zdrowiu Grzegorza Juszczyka oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji – dr n. med. Marka Tombarkiewicza.

Informacje o konkursie i laureatach w innych kategoriach znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.ideatrade.pl/nagrodyinspiracje