Zbieramy kilometry w ramach akcji charytatywnej Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR dla Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że w dniu 28 września br. rozpoczęła się akcja charytatywna organizowana przez Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR. Jest to już druga w tym roku akcja, prowadzona w ramach Trilsolation Challenge – ogólnopolskiej kampanii społecznej, łączącej  promocję aktywności fizycznej ze wsparciem podmiotów ochrony zdrowia.

Impulsem do powstania tej wyjątkowej kampanii stał się wybuch epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wymuszający na organizatorach zawodów triathlonowych zmianę formuły planowanych w 2020r. zawodów oraz nawiązanie współpracy z Pho3nix Foundation.

Zgodnie z przyjętą przez organizatorów formułą wydarzenia, jego uczestnicy podejmują wirtualną rywalizację połączoną ze zbiórką kilometrów, przy czym każdy pokonany kilometr to 1 zł przekazany przez Pho3nix Foundation, na cele charytatywne.

Pierwsza akcja Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR 2020 zakończyła się sukcesem i zapewniła środki finansowe w wysokości ponad 1 mln zł na rozbudowę Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uroczyste przekazanie wsparcia finansowego przez Sebastiana Kulczyka – założyciela i ambasadora Pho3nix Foundation odbyło się w dniu 28 września br. na dziedzińcu  Urzędu Miasta Poznania, w obecności Prezydenta Miasta Poznania – Jacka Jaśkowiaka. Jednocześnie w obecności mediów i innych uczestników tego wydarzenia nastąpiło symboliczne rozpoczęcie drugiej, zaplanowanej na okres 2 lat tj.  2021 i 2022 akcji charytatywnej, której celem będzie zebranie aż 4,5 mln kilometrów. Pozyskane kilometry zamienione na środki finansowe, Pho3nix Foundation przekaże na potrzeby znajdującego sięw naszym Szpitalu Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji.

Pierwsze kilometry tak ambitnego i ważnego dla naszego Szpitala przedsięwzięcia zostały pokonane wspólnie przez Jacka Jaśkowiaka – Prezydenta Miasta Poznania, Sebastiana Kulczyka, założyciela i twórcę Pho3nix Foundation oraz prof. dr hab. med. Marka Jóźwiaka – Kierownika Centrum.

Wybór Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu na beneficjenta akcji oraz jej uroczyste rozpoczęcie stały się okazją do zaprezentowania Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Bezpośrednio po konferencji prasowej Szpital miał okazję gościć Prezydenta Miasta Poznania – Jacka Jaśkowiaka, Sebastiana Kulczyka – założyciela i twórcę Pho3nix Foundation oraz Wojciecha Kruczyńskiego – organizatora Ciech TRI TOUR.

Podejmowani przez gospodarzy – prof. dr hab. med. Marka Jóźwiaka, Dyrektora Szpitala dr n. med. Przemysława Daroszewskiego oraz prof. dr hab. Jacka Kruczyńskiego goście, obejrzeli nowe, dostosowane do wymagań pacjentów z niepełnosprawnościami wnętrza Centrum oraz poznali przeznaczenie poszczególnych zrobotyzowanych urządzeń wykorzystywanych podczas rehabilitacji. Trwająca podczas wizyty sesja rehabilitacyjna z dziećmi pozwoliła na obserwację technologicznie wspomaganej rehabilitacji.

Wizytujący dowiedzieli się również, iż unikatowe na skalę Polski Centrum, wyposażone w najnowocześniejsze zrobotyzowane urządzenia wspomagające chore dzieci w rehabilitacji powstało w wyniku realizacji przez Szpital projektu „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu przygotowali małą wystawę prac plastycznych własnoręcznie wykonanych i przekazanych im przez uczestników turnusów rehabilitacyjnych jako formę podziękowania oraz wyraz sympatii.

Podczas wizyty w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji nasi goście mogli zobaczyć, co już osiągnęliśmy i co możemy zaproponować chorym i ich rodzicom w ramach prowadzonej terapii rehabilitacyjnej oraz pozyskali wiedzę dotyczącą planowanej rozbudowy i dalszego rozwoju Centrum, na które przeznaczone zostaną środki finansowe pozyskane z akcji charytatywnej Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR.

Jesteśmy niezmierni dumni z faktu, iż to właśnie Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinowskiego stał się beneficjentem drugiej akcji charytatywnej organizowanej w ramach Trilsolation Challenge. Stanowi to dla nas ogromne wyróżnienie.

Już dzisiaj, na początku długiej drogi zbierania kilometrów, Zarząd Szpitala w imieniu własnym, wszystkich pracowników oraz pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, dla których Centrum powstało serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączą się w organizowaną akcję.

Jednocześnie informujemy, że każdy kto chciałby podjąć wyzwanie Trilsolation Challenge i włączyć się w zbieranie 4,5 mln kilometrów może pomóc. Serdecznie zachęcamy przede wszystkim tych dla których sport i aktywność fizyczna stanowią istotny element aktywności życia w dzisiejszym świecie. Każdy przebyty kilometr ma znaczenie, dlatego wszystkich zachęcamy do uczestnictwa!

Zarejestruj się i zacznij pomagać.  🙂

Szczegółowe informacje poniżej.