6 października 2020 – Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

W dniu 6 września 2020 roku z okazji Poznańskiego Tygodnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego 2020 w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych zostało zorganizowane wystąpienie on-line z udziałem Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”, Pani Anny Jolanty Nowak, Pana Łukasza Garczewskiego, Radnego Osiedla Rataje, przewodniczącego Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i działacza społecznego, a także osoby dotkniętej MPD, oraz Pana prof. Marka Jóźwiaka, V-ce Prezesa Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej (PANDa) i Kierownika Kliniki i Traumatologii Dziecięcej naszego Szpitala. Podczas wystąpienia zostały poruszone tematy związane z problematyką dotyczącą mózgowego porażenia dziecięcego, jak np. brak akceptacji społecznej dla ludzi z niepełnosprawnościami czy bariery architektoniczne powodujące wykluczenie ludzi z porażeniem mózgowym z życia społecznego (np. brak w centrum miasta przewijaków dla osób dorosłych).

Po wystąpieniu on-line kolejne aktywności związane z Poznańskim Tygodniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego 2020 miały miejsce na placu Wolności, gdzie spotkali się „Ludzie z Mocą”. Osoby dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym prezentowały tu swoje umiejętności w grze boccia, zobaczyć można było także możliwości wykorzystania egzoszkieletu.

Finał akcji przewidziany był na godzinę 18.00 kiedy to wiele miejsc i budynków w Poznaniu rozbłysło zielonym światłem. Podświetlone zostały m.in. CH Avenida, Iglica Międzynarodowych Targów Poznańskich, czy Fontanna Wolności. Do akcji przyłączył się także Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, który podświetlił na zielono wieżę budynku ortopedii.

Szpital gościł, w dniu 7 października Prezes Stowarzyszenia Żurawinka Panią Annę Jolantę Nowak oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Panią Dorotę Potejko. Panie wizytowały Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, w którym rehabilitowane są dzieci i młodzi dorośli z mózgowym porażeniem dziecięcym w ramach projektu „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”.

Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem „Dajemy zielone Światło Osobom z MPD”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania.