29 października 2020 – Światowy dzień udaru mózgu

W trakcie trwającej ciężkiej walki z pandemią SARS-CoV-2 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu nie zapomina o chorujących na inne schorzenia, na które skala zachorowań od lat utrzymuje się na niebezpiecznie wysokim poziomie, i które są realnym zagrożeniem dla nas i dla naszych bliskich.

Każdego roku, w Polsce, ponad 80 tys. osób doznaje udaru mózgu. Prognozuje się, że co szósta osoba na świecie będzie musiała zmierzyć się ze skutkami przebytego udaru. Udar jest jedną z głównych przyczyn śmierci i głównym powodem niepełnosprawności u osób dorosłych.

29 października rokrocznie obchodzony jest  ŚWIATOWY DZIEŃ UDARU MÓZGU ustanowiony przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization) po to by uświadamiać społeczeństwu skalę zachorowalności,  a także mówić o przyczynach, objawach, skutkach tej choroby oraz o metodach jej zapobiegania i leczenia.

Niniejsza idea wpisuje się w realizowany przez Szpital bezpłatny dla jego uczestników projekt holistycznej rehabilitacji osób po udarze mózgu, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. 9 listopada br. rozpoczyna się pierwszy turnus rehabilitacyjny, w trakcie którego 23 pacjentów skorzysta z indywidualnych konsultacji  lekarza specjalisty i fizjoterapeuty, zabiegów neurofizjoterapeutycznych, zabiegów fizykalnych, terapii zajęciowej, terapii neurologopedycznej, terapii neuropsychologicznej, stałej opieki pielęgniarskiej.

Obserwując każdego dnia małe sukcesy pacjentów po udarze mózgu, których rehabilitujemy od lat w naszym Szpitalu, zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców wielkopolski do wspólnej walki o poprawę jakości życia pacjentów po udarze mózgu, poprzez udział w naszym projekcie. Zgłoszenia do projektu za pośrednictwem strony: www.orsk.ump.edu.pl/udar, kontakt telefoniczny pod numerem 510 711 636 ; e-mail: reh.udar@orsk.ump.edu.pl

Jednocześnie zapraszamy Państwa do obserwowania naszego profilu w portalach społecznościowych Facebook i Instagram: Udar mózgu – co dalej? Jest to profil świadomościowy. Cały zespół terapeutyczny: lekarze specjaliści, fizjoterapeuci, psycholodzy, logopedzi, pielęgniarki; będzie starał się odpowiedzieć wszystkim Państwu na pytanie: Udar mózgu – co dalej? Na niniejszym fanpage’u znajdą Państwo poradniki, informacje merytoryczne, a w najbliższym czasie zorganizowane zostanie webinarium, na których poruszone zostaną tematy związane z udarem mózgu, w tym m.in. dot. skutecznej wymiany informacji z pacjentem z afazją, emocji pacjenta po udarze mózgu, a specjaliści  z  zakresu terapii zajęciowej poprowadzą wykład nt. „chcę być przydatny, chcę być spełniony”. Bieżących informacji proszę szukać na portalach społecznościowych i na stronie internetowej Szpitala www.orsk.pl

logotypy