II Edycja Transatlantyckiego Webinarium

Dnia 16.11 odbyła się II Edycji Transatlantyckiego Webinarium. Głównym tematem spotkania było: Proaktywne i reaktywne podejście w leczeniu operacyjnym deformacji spastycznych w mózgowym porażeniu dziecięcym, a kierownikiem naukowym przedsięwzięcia był prof. Marek Jóźwiak z Poznania.

W trakcie Webinaru prezentowano różne techniki leczenia operacyjnego spastycznego stawu biodrowego z kilku sal operacyjnych z Polski i ze świata, w tym: Monachium, Niemcy; Poznań, Polska, St.Petersburg,  Rosja; Toronto, Kanada; Willmington,DE, USA; Zakopane, Polska.

Dzięki Webinarium uczestnicy mieli unikatową szansę nauczyć się podstawowych technik operacyjnych z zakresu zaopatrywania problemów pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze specjalnym uwzględnieniem dostępów tradycyjnych i minimalnie inwazyjnych.

Spotkanie prowadzone było ze studio przez pana doktora Bartosza Musielaka ze Szpitala Degi w Poznaniu, a prezentowane operacje były komentowane na żywo przez wybitnych specjalistów z zakresu neuroortopedii:

  • Marka Jóźwiaka, z ORSK im. W.Degi w Poznaniu (Polska)
  • Petera Berniusa, z Schon Clinic w Monachium (Niemcy)
  • Vladimira Kenisa z Turner Scientific Research Institute for Children’s Orthopedics z Saint Petersburga (Rosja)
  • Unni Narayanana z SickKids Hospital w Toronto (Kanada)
  • Tomasza Potaczka z Uniwersyteckiego Szpitala w Zakopanem (Polska)
  • Dr,.Michaela Wade’a Shradera z Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children w Willmington (USA)

Webinar był oglądany na żywo przez około 7000 uczestników z 28 krajów, z najwyższa liczbą uczestników zanotowaną w Polsce, Indiach, Francji, Niemczech i w USA (odpowiednio 455, 426,417,407 i 390 obserwujących) (Ryc.1).

Rycina 1: Rozkład liczby uczestników Webinaru z uwzględnieniem poszczególnych krajów.

mapa świata

Webinar obecnie dostępny jest do odtworzenia pod adresem:
https://eacd.conf.medvc.eu/ .

Chcielibyśmy podziękować sponsorom oraz organizatorom (medVC), bez których zakończone sukcesem Webinarium nie mogłoby się odbyć.