Dostępność zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Od blisko 100 lat Klinika Ortopedii i Traumatologii naszego Szpitala zajmuje się niesieniem pomocy chorym z problemami narządu ruchu. Pomimo pandemii Covid-19 w 2020 roku wykonaliśmy blisko 900 endoprotezoplastyk stawu biodrowego i kolanowego. Dzięki dużej liczbie przeprowadzonych operacji i skróceniu czasu hospitalizacji w znaczący sposób zminimalizowaliśmy czas oczekiwania na przyjęcie do naszej Kliniki, który wynosi obecnie do 2-3 miesięcy.

Wiemy, że w obecnym czasie pacjenci mają utrudniony dostęp do specjalistycznego leczenia. W wielu szpitalach w Polsce „kolejki na endoprotezę” są kilku, a nawet kilkunastoletnie. Dlatego chcielibyśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, że nasza Klinika Ortopedii i Traumatologii jest gotowa, aby przyjąć i leczyć bezpłatnie ubezpieczonych chorych, którzy zmagają się bólem i dysfunkcją stawu kolanowego, czy też biodrowego i wymagają endoprotezoplastyki.