III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Autyzm w domu i w szkole”.

W dniu 23 lutego 2021 r. po raz kolejny w Katedrze i Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu, odbyła się  III Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Autyzm w domu i w szkole”. Ze względu na panujący stan pandemii konferencja odbyła się w formie zdalnej.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – dr n med. Przemysław Daroszewski, prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych oraz dr n. o zdr. Anna Kostiukow – przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora UMP
prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania – Jacka Jaśkowiaka, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Roberta Gawła. Ponadto, konferencja otrzymała patronaty licznych polskich organizacji pozarządowych, czasopism naukowych oraz instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Jak co roku, również i tym razem wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i przeszło oczekiwania organizatorów. Mimo warunków pandemicznych oraz możliwości zdalnych, zainteresowanych tematyką zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu było niemal 300 osób. Wśród słuchaczy znaleźli się studenci naszej Uczelni, jak i wielu innych z całej Polski. Ponadto, gościliśmy także terapeutów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli różnych instytucji oraz liczną grupę rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD).

W wirtualnych murach naszego Szpitala można było poszerzać swoją wiedzę dotyczącą możliwości wspierania rozwoju wybranej grupy dzieci z niepełnosprawnościami. Nadrzędnym celem konferencji było przedstawienie współczesnej perspektywy pomocy dzieciom z autyzmem,  zarówno w warunkach szkolnych, jak i domowych. Przedstawiono ciekawe doniesienia naukowe na rzecz poprawy jakości życia dzieci z autyzmem, ich rodziców oraz osób z nimi współpracujących.

Wśród prelegentów znaleźli się zarówno wykładowcy  naszej Uczelni, jak i osoby z instytucji zewnętrznych. Wykład inaugurujący zatytułowany „Zabawa a zaburzenia ze spektrum autyzmu – perspektywa dziecka, rodzica i terapeuty” wygłosiła dr Mirosława Cylkowska-Nowak, reprezentująca Zakład Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przedstawiona została również prezentacja o współczesnym stanie wiedzy medycznej nt. wybranego zaburzenia rozwojowego, której autorem była dr Anny Kostiukow z Katedry i Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych. Omówiono także  temat dot. możliwości prowadzenia tuturingu – indywidualnego wsparcia studentów ze spektrum autyzmu. Wykład w powyższym zakresie przeprowadziła dr Joanna Budzisz z Politechniki Wrocławskiej.

Zaprezentowane tematy pozwoliły przedstawić zagadnienia związane z ASD w szerokim ujęciu i z różnych punktów widzenia.

Nieocenioną pomoc w organizacji konferencji „Autyzm w domu i w szkole” wykazali studenci Neurorozwojowego Koła Naukowego, prowadzonego na rzecz studenckiej społeczności akademickiej przy Katedrze i Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych.

Konferencja, jak co roku, symbolicznie otwierała kolejną edycję studiów podyplomowych „Kompleksowy System Wsparcia Rozwoju Dziecka ze Spektrum Autyzmu”, realizowanych na naszym Uniwersytecie Medycznym.

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejną, IV edycję Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Autyzm w domu i w szkole”, która odbędzie się w lutym 2022 r.