Komunikat dotyczący wznowienia szczepień I dawką w DPS-ach, ZOL-ach, hospicjach

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 15.03.2021 r., Ministerstwo Zdrowia wznawia proces szczepienia I dawką pacjentów: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osób przebywających w domach pomocy społecznej, o którym mowa wart. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa wart. 67iart. 69tej ustawy, a także osób zatrudnionych w ww. placówkach.Punkty szczepień, które zostały wskazane do szczepienia pacjentów i opiekunów www. ośrodkach, w pierwszej kolejności powinny skontaktować się z przyporządkowanym DPS-em, ZOL-em, hospicjum, inną z wymienionych placówek, potwierdzić z kierownictwem danej placówki liczbę chętnych na szczepienie oraz datę jego realizacji. Osobom wskazanym przez kierownictwo placówki należy wystawić eSkierowania poprzez gabinet.gov.pl(jeśli nie mają jeszcze wystawionych e-skierowań). Następnie należy zamówić konieczną liczbę szczepionek(szczepionki Pfizer)w SDS poprzez stronę https://sds.mz.gov.pl, pamiętając, że:

  • zamówienia złożone do 18.03.2021 r. będą realizowane do 22.03.2021 r.
  • zamówienia złożone do 25.03.2021 r. będą realizowane do 29.03.2021 r.

Przy generowaniu zamówienia należy wybrać znacznik „Szczepienia DPS, ZOL i hospicjów”. Wybór tego znacznika spowoduje nadanie priorytetu wysyłce.w komunikacie z dnia 15.03.2021 r. zostały przypomniane zasady zapisywania pacjentów onkologicznych w ramach szczepienia grupy 1B.

Loader Ładowanie...
Logo EAD Ładowanie trwa zbyt długo?
Przeładuj Przeładuj dokument
| Otwórz Otwórz w nowej karcie

Pobierz