Zdalne stetoskopy podarowane przez TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu w ramach umowy darowizny podpisanej z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych otrzymał 8 bezprzewodowych stetoskopów, służących m.in. do zdalnego badania osłuchowego płuc i serca pacjentów oraz słuchawek do obsługi powyższych urządzeń.

W dniu 17 marca 2021 r.  dr n. med. Przemysław Daroszewski-Dyrektor Szpitala odebrał podarowany sprzęt z rąk Prezesa TUW PZUW – Rafała Kilińskiego.

Nowatorskie zdalne stetoskopy pozwalają na łatwe, szybkie i dokładne badanie bezpośrednio i na odległość. Przyłożenie urządzenia do wskazanego punktu na ciele, umożliwia natychmiastowy odczyt wyników, za pośrednictwem platformy internetowej. Wyniki badań są w każdym miejscu i czasie dostępne online dla lekarza.

Zdalne stetoskopy będą wykorzystywane m.in. na Oddziale Izolacyjnym Szpitala, na którym znajdują się stanowiska covidowe. Mimo tego, że Szpital nie jest placówką dedykowaną walce z COVID-19, to ma on oddział na który trafiają pacjenci, u których stwierdza się czynną infekcję SARS-CoV-2 już po przyjęciu do Szpitala.

Dyrekcja w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Szpitala serdecznie dziękuje Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiemu Zakładowi Ubezpieczeń Wzajemnych za okazane wsparcie i wspaniałą inicjatywę, tym bardziej, że Szpital jest pierwszą obdarowaną tym sprzętem placówką w Wielkopolsce. Pomoc w postaci zdalnych stetoskopów, które otrzymaliśmy, szczególnie obecnie, w dobie pandemii ma nieocenioną wartość. Bezprzewodowe stetoskopy to innowacyjne urządzenia, dzięki którym będziemy mogli zapewnić stałą kontrolę stanu zdrowia pacjentów, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo personelu medycznego.