Rozbudowa Szpitala w strategii UMP

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dumą zaprezentował Strategię Rozwoju na lata 2021-2030. Dokument został przyjęty przez Radę Uczelni oraz Senat UMP. Jednym z zadań w przedstawionym dokumencie jest m.in. rozbudowa Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu w latach 2022-2025.

Strategia Rozwoju dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.ump.edu.pl/aktualnosci/strategia-ump