Statuetka dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Zdrowy Samorząd”

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ma zaszczyt poinformować, że realizowany w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji projekt pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym
w województwie wielkopolskim” został zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do konkursu Zdrowy Samorząd.

Projekt spotkał się z pozytywną opinią Rady Konsultacyjnej konkursu i otrzymał wyróżnienie w kategorii Zdrowe Województwo.

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, nagrodę odebrał Pan Wojciech Balicki – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Poniżej link do materiału z wręczenia nagród:

https://www.hccongress.pl/2021/pl/panel/4419.html#retransmission

Organizatorem konkursu ”Zdrowy Samorząd” jest „PortalSamorzadowy.pl” oraz portal i magazyn „Rynek Zdrowia”. Głównym celem Konkursu było uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób.