Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu podpisał umowę na rozbudowę

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, że w dniu 9 sierpnia 2021r. miało miejsce historyczne wydarzenie. Szpital podpisał umowę z CDF ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA  i UCEES SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA na rozbudowę.

Projekt architektoniczny, którego realizacja przypieczętowana została umową, stanowi efekt ogłoszonego przez Szpital w grudniu 2020 roku Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i dostosowania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 r. i Krzyżowej, w celu rozszerzenia możliwości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, kierowanych do społeczeństwa regionu i m. Poznania, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej.

Wstępne projekty koncepcyjne złożyło czterech oferentów, którzy decyzją powołanego na tę okazję Sądu Konkursowego, zostali dopuszczeni do II etapu. W II-gim, decydującym etapie zwyciężyła praca zgłoszona przez CDF ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA  i UCEES SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA,  jako spełniająca w największym stopniu oczekiwania Sądu Konkursowego i Zarządu Szpitala.

Laureat konkursu podjął się niezwykle trudnego zadania stworzenia wizji nowoczesnego Szpitala, który swoją architekturą koresponduje ze zróżnicowaną, istniejącą już zabudową. Wyzwanie stanowiła tu konieczność połączenia, najstarszej części Szpitala – wybudowanego w neogotyckim stylu „budynku ortopedii”, z dobudowanym wg koncepcji prof. Wiktora Degi w latach 60-tych XX wieku surowym w swej prostocie skrzydłem „budynku rehabilitacji”. Zespolenie nowego budynku z już istniejącym powoduje więc połączenie trzech epok: XIX wieku z socrealizmem, a także obecnymi czasami. Laureat konkursu w bardzo umiejętny sposób zasugerował zastosowanie elementów łączących trzy różne epoki architektoniczne.

Będzie to pierwsza od przeszło 50 lat, tak duża inwestycja budowlana, dzięki której Szpital stanie się w pełni nowoczesną placówką, spełniającą najwyższe światowe standardy w leczeniu pacjentów, oferując nowoczesną, przyjazną i przystosowaną do potrzeb pacjentów i personelu przestrzeń. Budowa nowego skrzydła pozwoli jednocześnie na przeorganizowanie Szpitala, w tym rozdzielenie strefy medycznej od administracyjnej.

Liczący 5 kondygnacji nowy budynek Szpitala pomieści 7-salowy, nowoczesny Blok Operacyjny, dziecięce oddziały ortopedyczne, sterylizatornię oraz Aptekę Szpitalną. Do nowego skrzydła, które zostanie połączone z „budynkiem rehabilitacji” łącznikiem, w całości przeniesione zostaną również poradnie szpitalne, pracownie diagnostyczne, laboratorium oraz Dział Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego.

Pracownia architektoniczna przy opracowaniu zwycięskiego projektu zadbała nie tylko o zapewnienie jak najlepszej funkcjonalności i optymalizację zagospodarowywanej przestrzeni, ale również ergonomię i estetykę. Ponadto, nowy budynek zaprojektowano tak, by w jak największym stopniu zachować zabytkowe platany rosnące w tej części Szpitala.
W planie przewidziano również duży zewnętrzny parking, z którego korzystać będą mogli pacjenci oraz pracownicy Szpitala.

Realizacja całej inwestycji zaplanowana została na lata 2022-2024, a jej prognozowany koszt wyniesie około 85 mln zł.