W RAMACH PROGRAMU „STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 37 624,00 PLN

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE NEUROFIZJOLOGÓW

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO: PROF. DR HAB. N. MED. JULIUSZ HUBER

Projekt dotyczy badań naukowych i prac rozwojowych, służących modernizacji dotychczas prowadzonych badań diagnostycznych w kierunku wykrywalności TOS i promocji wyników badań na arenie międzynarodowej. Wyniki badań mogą być bezpośrednio przetransferowane do sfery gospodarczej. Odbiorcami wyników będą specjalistyczne ośrodki neurofizjologii klinicznej jak i sami chorzy z podejrzeniem TOS. Członkowie Koła Naukowego Neurofizjologów STN przy Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu nabędą kompetencje miękkie potrzebne do prowadzenia badań naukowych i promocji ich wyników, pracy w zespole i wystąpień publicznych (zamierzone na Konferencji Międzynarodowej w Dublinie (Irlandia) w 2021 r.