Zasady prowadzenia odwiedzin w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 sierpnia 2021 r. Zasady prowadzenia odwiedzin w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu są następujące:

 1. Możliwość prowadzenia odwiedzin jest zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Aktualnie możliwość odwiedzin jest wprowadzona do końca września lub bieżącej decyzji Dyrektora Szpitala.
 3. Każdy pacjent może być odwiedzany przez jedną wyznaczoną osobę.
 4. Pacjent podaje dane wyznaczonej osoby odwiedzającej przy przyjęciu na oddział z zaznaczeniem czy spełnia wymagania dotyczące obecności paszportu COVID-19.
 5. Odwiedziny na oddziale odbywają się do godz. 20:00.
 6. Osoby odwiedzające poddawane są triażowi przy wejściu na oddział; w trakcie triażu weryfikowane jest spełnienie zasad prowadzenia bezpiecznych odwiedzin.

Wymagania wobec osób odwiedzających:

 • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów zakażenia COVID-19: katar, ból gardła, kaszel, duszności, gorączka, biegunka, utrata węchu i smaku.
 • Osoba odwiedzająca  nie może być w kontakcie z osobą zakażoną COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni.
 • Osoba odwiedzająca posiada paszport COVID lub ujemny test genetyczny wykonany w okresie do 72 godz. przed odwiedzinami.
 1. Osoby odwiedzające wchodząc na teren szpitala prowadzą dezynfekcję rąk oraz mają założoną czystą maskę chirurgiczną (medyczną).
 2. Czas trwania odwiedzin w niezbędnym minimalnym zakresie nie dłużej niż 60 minut.
 3. Należy zachować zasady dystansu > 2 metrów wobec innych osób.
 4. Osoba odwiedzająca:
 • wchodzi na oddział w masce,
 • przed podejściem do chorego dezynfekuje ręce,
 • pacjent ma założoną maskę ochronną jeżeli pozwala na to jego stan.
 1. W przypadku pacjentów w stanie terminalnym dopuszcza się bezpośredni kontakt bez ograniczeń zachowania dystansu, dopuszcza się ściągnięcie maski i jej ponowne założenie po odejściu od łóżka, a o liczbie osób żegnających pacjenta decyduje lekarz dyżurny oddziału.