Stara sala gimnastyczna zmienia się w nowoczesny Oddział szpitalny

W środę, 8 września br. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu im. W. Degi UM w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych. W ceremonii uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, szefowie służb mundurowych miasta i województwa oraz dyrektorzy szpitali. W uroczystości wzięła również udział córka patrona naszego Szpitala – Pani prof. Zofia Dega-Szafran. Symboliczną wstęgę wspólnie przecięli dyrektor Szpitala, rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski oraz prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych oraz dr n. med. Przemysław Daroszewski – Dyrektor Szpitala.

Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych został utworzony w 2020 roku w wyniku połączenia dwóch innych – Oddziału Domek Szwedzki Reumatologiczno-Rehabilitacyjny oraz Oddziału Reumatologicznego – jednak dotychczas nie posiadał wspólnej siedziby i funkcjonował w odrębnych lokalizacjach. Obecnie zyskał świeżo wyremontowane, dopasowane do potrzeb, nowe lokum.

Aktualne miejsce powstało w starej sali gimnastycznej, służącej kiedyś jako sala rehabilitacyjna. Obiekt został całkowicie zmodernizowany, przebudowany i dostosowany do potrzeb zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Prace remontowe objęły chociażby montaż przestronnej windy, która zapewnia chorym z niepełnosprawnościami wygodne, bezproblemowe wejście na Oddział.

Podczas otwarcia Oddziału, po uroczystym przecięciu wstęgi, zostało wręczone wyróżnienie „Laur Degi”, tradycyjnie już przyznawane byłym i obecnym Pracownikom Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu za wyjątkowe zasługi wniesione na rzecz Szpitala, a także działaczom i organizacjom za aktywny wkład w rozwój współczesnej medycyny oraz rozwój społeczno-kulturalny i gospodarczy Wielkopolski. W tym roku wyróżnienie otrzymał Zastępca Prezydenta m. Poznania, Pan Jędrzej Solarski. Po części oficjalnej i przemówieniach gości – JM Rektora, Zastępcy Prezydenta m. Poznania oraz Wicestarosty Poznańskiego Tomasza Łubińskiego – dyrektor Szpitala zaprosił na zwiedzanie Oddziału.

Nowo otwarta siedziba składa się z jednej izolatki oraz pięciu 2-osobowych sal, z których każda wyposażona jest w oddzielną łazienkę. Dodatkowo jest kuchnia dla pacjentów oraz przestrzeń dla personelu. W bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału znajduje się Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych. Dzięki temu osoby cierpiące z powodu schorzeń reumatologicznych mogą otrzymać kompleksową profesjonalną pomoc. To właśnie na leczenie biologiczne – obecnie najnowocześniejsze podejście do chorób układowych – ukierunkowana jest Klinika. Chorzy poddawani terapii biologicznej nie muszą długo przebywać w szpitalu. Już po kilku godzinach mogą wrócić do swoich zwykłych zajęć, co znacząco wpływa na ich komfort życia.

Nowoczesne leczenie to nie tylko infrastruktura, a przede wszystkim fachowa opieka. W Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu im. W. Degi  UM  w Poznaniu nad pacjentami reumatologicznymi czuwa wykwalifikowany zespół specjalistów. W skład personelu wchodzi 21-osobowa grupa lekarzy i naukowców, a także pielęgniarki i fizjoterapeuci. Na Oddziale oprócz samych reumatologów pracują również pediatrzy. To bardzo ważne, gdyż – jak podkreślał podczas wystąpienia dyrektor Daroszewski – choroby reumatologiczne nie dotykają tylko starszych osób. Dlatego też pomoc na Oddziale przewidziana jest również dla dzieci i młodzieży.

Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 3 mln złotych, większa część została sfinansowana przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, reszta ze środków własnych Szpitala. Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych jest jedyną kliniką reumatologiczną w Poznaniu. Stworzenie nowoczesnego, świadczącego wszechstronne usługi oddziału wydaje się szczególnie istotne, zważywszy fakt, że choroby układowe są coraz powszechniejsze i dotykają coraz młodszych ludzi.

Oddział będzie mógł zacząć przyjmować pacjentów już na początku października, jak tylko budynek przejdzie ostatnie kontrole techniczne.