Szósta edycja Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology”

Honorowy patronat nad szóstą edycją konferencji zorganizowaną przez członków Studenckiego Koła Naukowego Neurofizjologów objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski. W dniu 22 maja br. uroczystego otwarcia konferencji dokonała Prorektor do spraw Dydaktyki, Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka.  Wzorem ubiegłego roku zorganizowano ją on-line w języku angielskim, wzięło w niej udział ponad 100 uczestników, w tym z 7 uniwersytetów ośmiu krajów z całego świata (Polski, Grecji, Niemiec, Namibii, Ukrainy, Gruzji, Tajlandii), dyskusje trwały 9 godzin. W sesji eksperckiej Prof. Ewa Gajewska, Prof. Magdalena Sobieska, Prof. Łukasz Kubaszewski, Dr Dagna Dreczka oraz Dr Agnieszka Wareńczak wygłosili wykłady na temat zaburzeń neurorozwojowych, oceny funkcji motorycznej,  diagnostyki klinicznej i neurofizjologicznej oraz leczenia chorych z następstwami konfliktów krążkowo- korzeniowych oraz diagnostyki i leczenia chorych po udarach. Następnie okazję do zaprezentowania wyników swoich badań miało 11 studentów. Spośród wszystkich prac jury konferencji w składzie Prof.  Magdalena Gibas-Dorna oraz studentka szóstego roku, zwyciężczyni piątej edycji konferencji Katarzyna Leszczyńska nagrodziły trzy prace: I-Marty Andrzejewskiej (Spastic tetraplegia, thin corpus callosum and progressive postnatal microcephaly – the phenotype of the affected), II-Kolety Pelar (Cognitive impairment and saccadic abnormalities in patients with essential tremor) oraz studentów Igi Kolasa i Bartłomieja Czyżniewskiego (Disturbed potassium homoeostasis as a trigger of out-of-hospital cardiac arrest (OHCA), III-Arkadiusza Kołodzieja (Brains in Space – How does space affect human brain?). Z racji bardzo wysokiego poziomu naukowego postanowiono również wyróżnić trzy inne prace: Chanika Assavarottirong (The Role of Spinal Manipulation in Migraine and Headache Management: A Compilation of Case Studies), Kamili Kędra (Case report – sulfonylurea poisoning mimicking vertebrobasilar acute ischemic stroke) oraz Tsz Yuen Au (To Find a Golden Mean: Secondary Stroke Prevention in a Patient With Mechanical Aortic Valve and Unstable INR Levels – a Case Study). Sukces konferencji nie miał by miejsca bez wsparcia władz i sponsorów (STN UM w Poznaniu, Wydawnictw Medycyna Praktyczna i PZWL, LEPoLEK, IKAMED, Dr Queen).