Uroczyste podpisanie Listu intencyjnego inicjującego powstanie Muzeum Ortopedii i Traumatologii Polskiej

W sobotę, 25 września 2021 roku, w gdańskim Dworze Artusa, jednej z najbardziej reprezentacyjnych sal Gdańska położonej przy Trakcie Królewskim w Gdańsku, odbyła się uroczystość, podczas której Pan dr hab. med. Tomasz Mazurek, prof. GUMed, Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski – Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podpisali List intencyjny inicjujący powstanie Muzeum Ortopedii i Traumatologii Polskiej.

Intencją stron jest doprowadzenie do powstania rozpoczęcia funkcjonowania Muzeum, które wyrażać będzie poszanowanie dla ponad 100-letniej historii Ortopedii Polskiej, której początki wiążą się z miastem Poznań, doceniając jej bogaty dorobek i osiągnięcia wielu pokoleń ortopedów, a także pielęgnując pamięć o tych, którzy współtworzyli jej sukces, w celu zarchiwizowania i propagowania zebranych źródeł wiedzy oraz jej rozwijania w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Muzeum swoją siedzibę będzie mieć w murach Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

10 listopada 1928 r. w Poznaniu, podczas Pierwszego Zjazdu Ortopedycznego, podpisany został przez Ireneusza Wierzejewskiego, Franciszka Raszeję, Michała Grobelskiego, Henryka Cetkowskiego i Wiktora Degę akt założycielski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego. Podczas Zjazdu Założycielskiego powstało także oficjalne czasopismo Towarzystwa Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. Również w Poznaniu rozpoczęła się historia nowożytnej polskiej ortopedii, z chwilą założenia w 1913 r. Poznańskiego Zakładu Ortopedycznego im. Bolesława Saturnina Gąsiorowskiego,  a następnie powołania w 1923 r. Pierwszej Uniwersyteckiej Kliniki Ortopedycznej Uniwersytetu Poznańskiego. W związku z tak ważnymi momentami historycznymi, które miały miejsce w Poznaniu, Zarząd Towarzystwa uznał, że najbardziej odpowiednim i godnym miejscem lokalizacji Muzeum będzie Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Wiktora Degi w Poznaniu. Intencją Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego jest zarchiwizowanie i propagowanie wiedzy na temat jednego z najstarszych Towarzystw medycznych w Polsce. Muzeum tworzyć będzie całe środowisko ortopedyczne w kraju, przy współpracy z zaprzyjaźnionymi ośrodkami w Europie i na świecie. Zebrane zostaną pamiątki po najsławniejszych lekarzach-ortopedach, dokumenty i instrumentaria. Oprócz eksponatów prezentowanych stacjonarnie, powstanie także muzealna strona internetowa, dzięki której każdy będzie mógł odbyć wirtualny spacer po Muzeum.

Uroczystości podpisania Listu intencyjnego towarzyszyła promocja „Podręcznika dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” pod redakcją Panów profesorów: Andrzeja Nowakowskiego, Tomasza Mazurka, Marka Syndera i Łukasza Matuszewskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz członkowie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Uczestnicy uroczystości mieli także okazję wysłuchać okolicznościowego koncertu fortepianowego dedykowanego Panu prof. Andrzejowi Nowakowskiemu. Na scenie wystąpiła pianistka Marta Zawada-Żychlińska, absolwentka Akademii Muzycznej im. Danuty i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Po koncercie nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych podziękowań Współautorom, Redaktorom i Wydawnictwu Exemplum.