Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W Degi UM w Poznaniu inspiruje środowisko medyczne

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu został uhonorowany nagrodą w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020”.  Nasz Szpital zdobył 2. miejsce za projekt dotyczący rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu.

Nagrody „Inspiracje” przyznawane są w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, kierowanego do osób zarządzających szpitalami i odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w swoich placówkach. Konkurs jest okazją dla szpitali i organizacji zajmujących się zdrowiem, by pokazać pozytywne przykłady działań i rozwiązań problemów, z którymi na co dzień mierzą się placówki zdrowotne. Jak mówią organizatorzy inicjatywy – „Wspólnie prezentujemy i promujemy ludzi oraz zespoły, którym „chce się chcieć”.

O nagrodę w konkursie można ubiegać się w siedmiu kategoriach. Zgłoszone projekty oceniane są przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce oraz zwycięzców poprzednich edycji.

Jury doceniło Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu za projekt kompleksowej rehabilitacji po udarze mózgu dla pacjentów z Wielkopolski, zwiększający dostęp chorych do rehabilitacji wtórnej. Program z sukcesem prowadzony jest od listopada 2020 roku, umożliwiając pacjentom powrót do sprawności fizycznej, a także do życia społecznego i zawodowego. Jego wdrożenie możliwe było dzięki zmianie źródła finansowania (środki z Unii Europejskiej), wprowadzeniu autorskiego modelu administracji, a także holistycznej, wielospecjalistycznej opiece lekarskiej oraz wykorzystaniu nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń wspomagających rehabilitację.

W czwartek 30 września br. podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie Dyrektor Szpitala, dr. n med. Przemysław Daroszewski, oraz prof. dr hab. Przemysław Lisiński – kierownik nagrodzonego projektu – wspólnie odebrali nagrodę oraz dyplom dla Szpitala za zajęcie 2. miejsca w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie”.

Szpital jest również finalistą w kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia” za przeprowadzenie w 2020 roku operacji korekcji skoliozy przy użyciu nowoczesnej metody wszczepienia magnetycznych prętów rosnących MAGEC. Zastosowanie tej technologii pozwala ograniczyć liczbę interwencji medycznych, a także powikłań operacyjnych u młodych pacjentów z problemami z kręgosłupem.

Dodatkowo Szpital został zaproszony do współpracy w Koalicji „Bezpieczny Szpital Przyszłości”(BSP) i dołączenia do grupy najlepszych polskich szpitali oraz partnerów inicjatywy, aby wspólnie tworzyć rekomendacje i raporty, zgłaszać innowacyjne pomysły, a tym samym mieć realny wpływ na politykę zdrowotną oraz na rozwój i poprawę jakości Ochrony Zdrowia.

Informacja o nagrodzie dla naszego Szpitala pojawiła się w biuletynie informacyjnym nr 11 (322) Wielkopolskiej Izby Lekarskiej