Letnia Szkoła Chirurgii Ręki

W dniach 24 i 25 września br. w Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala im. W. Degi UM w Poznaniu, odbyła się druga edycja Letniej Szkoły Chirurgii Ręki, w której udział wzięło 16 uczestników. Jest to inicjatywa edukacyjna pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, której pomysłodawcą jest były Prezes dr n. med. Piotr Czarnecki, a organizatorem członek towarzystwa lek. Michał Górecki. Ideą szkolenia było spotkanie w małej grupie, bezpośredni kontakt z prowadzącymi, sprzyjający dyskusji i wymianie poglądów oraz minimalne koszty dla uczestników. Kurs skierowany był dla szkolących się członków towarzystwa, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu chirurgii ręki.

Tematem przewodnim tegorocznego szkolenia były „urazy”. Zgodnie z programem przygotowano pokaz, omówiono badanie kliniczne ręki. Odbyły się również krótkie wykłady połączone z żywą dyskusją, dotyczące leczenia złamań, uszkodzeń ścięgien i nerwów.  Przedstawiono proces usprawniania pooperacyjnego. Drugiego dnia miały miejsce warsztaty z mikrochirurgii, szycia ścięgien, zespoleń złamań, wykorzystania różnego rodzaju implantów oraz trening endoskopowy.

Wykładowcami oraz opiekunami warsztatów byli specjaliści i rezydenci, na co dzień pracujący w Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki naszego Szpitala w składzie: dr n. med Piotr Czarnecki, dr n. med. Leszek Kaczmarek, dr n. med. Ewa Bręborowicz, lek. Michał Górecki, lek. Marta Ślęzak i lek. Michał Harasymczuk. Zarówno na wykładach jak i na warsztatach gościliśmy Prezesa PTChR dra Pawła Zejlera, który aktywnie uczestniczył w dyskusjach oraz zaangażował się w szkolenie mikrochirurgiczne uczestników kursu.

Nie zabrakło wspólnego spotkania integracyjnego, na którym można było wymienić doświadczenia między ośrodkami z różnych stron kraju.

W przeprowadzonej wśród uczestników ankiecie, Letnia Szkoła Chirurgii Ręki uzyskała maksymalną możliwą ocenę: 5/5 pkt. Zdaniem uczestników najciekawsze seminarium dotyczyło uszkodzenia ścięgien oraz nerwów, a wśród warsztatów najwyżej oceniono szycie mikrochirurgiczne. Większość osób biorących udział w warsztatach wyraziła zadowolenie
z możliwości udziału w dyskusji nad różnorodnymi zagadnieniami oraz wysoko oceniła  otwartość, pomoc i możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącymi zajęcia. 100% odpowiadających uczestników zdecydowałoby się na kolejny udział w kursie, co daje nam jeszcze więcej motywacji do pracy i utwierdza w przekonaniu, że kolejna edycja Letniej Szkoły powinna być zorganizowana na podobnym, jak nie wyższym poziomie!

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w tegorocznej Letniej Szkole Chirurgii Ręki i już dziś zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku!