Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu podpisał umowę z Bankiem Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 5 października 2021r. miało miejsce podpisanie umowy o współpracy z Bankiem Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W imieniu Szpitala umowę podpisał Dyrektor – dr. n. med. Przemysław Daroszewski, drugą stronę reprezentował dr n. med. Henryk Bursig – Kierownik Banku Tkanek RCKiK w Katowicach. Przedmiotem umowy są usługi prowadzenia hodowli autologicznych chondrocytów z chrząstki stawowej stawu kolanowego pobieranej od chorych leczonych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Podpisanie umowy możliwe było dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu merytorycznemu dr hab. n. med. Tomasza Trzeciaka – Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii i stanowi ważny krok w procesie wprowadzenia w naszym Szpitalu leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą przeszczepu autologicznych chondrocytów (ang. Autologous Chondrocyte Implantation, ACI).

Schorzenia chrząstki stawowej stanowią istotny problem kliniczny i dotyczą ludzi zarówno w młodym, jak i podeszłym wieku. Tradycyjne metody leczenia nie gwarantują odbudowy chrząstki stawowej, prowadzą jedynie do wytworzenia chrząstki włóknistej, o gorszych właściwościach mechanicznych. W leczeniu uszkodzeń chrząstki duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem technik inżynierii tkankowej. Autologiczny przeszczep chondrocytów to metoda polegająca na izolacji komórek chrząstki z fragmentu tkanki pobranej z nieobciążanej części stawu, namnożeniu komórek w warunkach laboratoryjnych (in vitro), a następnie wszczepieniu ich w miejsce uszkodzenia. ACI jest obecnie stosowany z powodzeniem w wielu ośrodkach w Europie i na całym świecie. Mamy nadzieję, iż wkrótce dostępna będzie również dla Pacjentów leczonych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu.