W dniu 4.12.2021 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studencka „MedInnovations. Innowacje w Medycynie”

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe „MedInnovations”, działające przy Klinice Ortopedii i Traumatologii UMP, pod przewodnictwem dr. hab. n. med. Tomasza Trzeciaka oraz dr n. med. Magdaleny Richter. Konferencję poprowadziły studentki kierunku lekarskiego: Natalia Kwiatkowska i Alicja Kamińska, a w przygotowanie wydarzenia zaangażowany był zespół ponad 20 osób – doktorantek, studentek i studentów naszej Uczelni oraz wolontariuszy.

Konferencja „MedInnovations. Innowacje w Medycynie” była pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, zorganizowanym z inicjatywy studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego    im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego celem było stworzenie przestrzeni do dyskusji nad rozwojem technologii medycznych z zaangażowaniem środowiska studenckiego, szczególnie z kierunków technicznych i medycznych.

W Konferencji uczestniczyli wybitni specjaliści z całej Polski. Ich wystąpienia zgrupowano w sesje tematyczne: „Sztuczna inteligencja, telemedycyna, druk 3D”, „Polski MedTech – innowacje na wyciągnięcie ręki” oraz „Roboty medyczne i VR”. Integralną częścią wydarzenia była prezentacja startupów działających w obszarze Health Care, a także wystawa urządzeń i produktów cyfrowych, na której uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w branży medycznej. Wystawa ta stała się możliwa dzięki współpracy organizatorów konferencji z wieloma firmami – producentami tych urządzeń.

Konferencja zgromadziła ponad 200 studentów z całej Polski, którzy mieli okazję wysłuchać 20 prelekcji oraz odwiedzić 10 punktów wystawienniczych w przestrzeni Centrum Kongresowo-Dydaktycznego.

Dzięki współpracy z Centrum Symulacji Medycznej UMP uczestnicy konferencji mogli pójść jeszcze dalej w interaktywnym poznaniu nowości technologicznych. W trakcie 18 tur warsztatów tematycznych mieli okazję wypróbować działanie gogli VR, symulatora USG, interaktywnego fantoma do osłuchiwania oraz bionicznego szkieletu, a także zapoznać się z tajnikami prezentacji prac naukowych.

Składamy serdeczne podziękowania dla prof. dr hab. Marka Jóźwiaka oraz mgr Katarzyny Wacławiak z Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM  w Poznaniu za wsparcie i zaangażowanie w organizację warsztatów.