Zasady prowadzenia odwiedzin w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 lutego 2022 r. Zasady prowadzenia odwiedzin w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu są następujące:

 1. Możliwość prowadzenia odwiedzin jest zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Każdy pacjent może być odwiedzany przez jedną wyznaczoną osobę.
 3. Pacjent podaje dane wyznaczonej osoby odwiedzającej przy przyjęciu na oddział.
 4. Odwiedziny na oddziale odbywają się do godz. 20:00.
 5. Osoby odwiedzające poddawane są triażowi przy wejściu na oddział; w trakcie triażu weryfikowane jest spełnienie zasad prowadzenia bezpiecznych odwiedzin.

Wymagania wobec osób odwiedzających:

 • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów zakażenia COVID-19: katar, ból gardła, kaszel, duszności, gorączka, biegunka, utrata węchu i smaku.
 1. Osoby odwiedzające wchodząc na teren szpitala prowadzą dezynfekcję rąk oraz mają założoną czystą maskę chirurgiczną (medyczną).
 2. Czas trwania odwiedzin w niezbędnym minimalnym zakresie nie dłużej niż 60 minut.
 3. Należy zachować zasady dystansu > 2 metrów wobec innych osób.
 4. Osoba odwiedzająca:
 • wchodzi na oddział w masce,
 • przed podejściem do chorego dezynfekuje ręce,
 • pacjent ma założoną maskę ochronną jeżeli pozwala na to jego stan.
 1. W przypadku pacjentów w stanie terminalnym dopuszcza się bezpośredni kontakt bez ograniczeń zachowania dystansu, dopuszcza się ściągnięcie maski i jej ponowne założenie po odejściu od łóżka, a o liczbie osób żegnających pacjenta decyduje lekarz dyżurny oddziału.