Konferencja prasowa w Szpitalu

W dniu 4 marca br. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa poświęcona innowacyjnym operacjom skoliozy, przeprowadzonym w dniu 22 lutego 2022r. Dwa nowatorskie zabiegi operacyjne u kilkunastoletnich pacjentek Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej wykonał światowej sławy chirurg dr Per Trobisch wraz z kierującym Kliniką, prof. Tomaszem Kotwickim.

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział prof. dr hab. Michał Nowicki – Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki – kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i  Ortopedii Dziecięcej, dr n. med. Przemysław Daroszewski – Dyrektor Szpitala, a także mamy operowanych pacjentów wraz z personelem medycznym sprawującym nad nimi opiekę lekarsko-pielęgniarską i usprawniającą.

Podczas konferencji przedstawiono wykorzystaną po raz pierwszy w naszym Szpitalu nowoczesną metodę chirurgicznego leczenia skoliozy u dzieci – VBT (Vertebral Body Tethering). Szczególną uwagę poświęcono zaletom jej stosowania oraz wskazano korzyści jakie wynikałyby z objęcia finansowaniem tej techniki operacyjnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skuteczność tej mało inwazyjnej metody gwarantującej szybszą rekonwalescencję oraz poprawę funkcjonowania i sprawności u młodych pacjentów, potwierdziła uczestnicząca online w konferencji Pani Diana Olszowy – Prezes współpracującej z naszym Szpitalem Fundacji Spina Recta oraz mama pacjentki operowanej metodą VBP w Niemczech. Skuteczność zastosowanej metody oraz uzyskane efekty stały się impulsem do powołania fundacji, mającej na celu rozpowszechnianie wśród rodziców wiedzy o tej innowacyjnej metodzie leczenia skoliozy.

Mamy nadzieję, że metoda VBT, stanowiąca kamień milowy na drodze leczenia skolioz u dzieci, dzięki finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, będzie w niedługiej przyszłości powszechnie dostępna w polskich szpitalach, również w naszym.