Wizyta studyjna w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu

W dniu 5 kwietnia w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięli przedstawiciele szpitali z różnych regionów Polski. Gościliśmy także władze Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – w osobie prof. dr hab. Michała Nowickiego – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, także przedstawicieli władz samorządowych Poznania – Panią Sylwię Wójcik – Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Panią Joannę Olenderek – Zastępcę Dyrektora ds. Zdrowia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Wizyta stanowiła okazję do wymiany doświadczeń między placówkami, a także do przedstawienia najważniejszych obszarów działalności medycznej oraz osiągnięć naszego Szpitala.

Wydarzenie związane było z faktem, iż w latach ubiegłych Szpital dwukrotnie został laureatem w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje”. W 2019 zdobył 1. miejsce w kategorii „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia” za projekt „Zrobotyzowana rehabilitacja w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji”. Rok później zajął 2. Miejsce w kategorii Innowacyjny Szpital – zarządzanie” za projekt „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu, dofinansowana z funduszy europejskich”. Ponadto w 2020 r. Szpital został finalistą w kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia” za przeprowadzenie w 2020 roku operacji korekcji skoliozy przy użyciu nowoczesnej metody wszczepienia magnetycznych prętów rosnących.

Wizyta studyjna dała sposobność zaprezentowania gościom wyróżnionych projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską, przybliżenia strategii finansowych Szpitala, jak również  omówienia innych nowatorskich rozwiązań stosowanych w leczeniu pacjentów.

Pierwszym punktem w programie była dyskusja dotycząca najnowszych możliwości w zakresie przeciwdziałania zakażeniom oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, w której udział wzięli Partnerzy Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości, a swoje wystąpienia mieli Wojciech Sobczyk z Zarządu Ecolab, Marcin Malinowski z Idea Trade – Przedstawiciel Organizatora Konkursu Inspiracje oraz Łukasz Tatuśko, dyrektor w Instytucie Kształtowania Środowiska Greenpol.

Następnie Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu dr Przemysław Daroszewski omówił najważniejsze aspekty działalności Szpitala. Podkreślił, że  dzięki doświadczeniu kadry wykwalifikowanych lekarzy – specjalistów w swoich dziedzinach, a także dobremu planowaniu finansowemu zostały stworzone możliwości stosowania nowych technologii w ramach świadczeń medycznych, a także prowadzenia programów lekowych dla określonych grup odbiorców usług medycznych. Szpital im. W. Degi jest liderem w zakresie operacji ortopedycznych w regionie, a w odniesieniu do niektórych świadczeń, takich jak chirurgia ręki, chirurgia kręgosłupa dorosłych czy ortopedia dziecięca, również w skali kraju.

Kierownicy nagrodzonych projektów przedstawili je wszystkim zebranym. Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak w swoim wystąpieniu pod wymownym tytułem „Jak roboty pomagają w nauce chodzenia?” poruszył kwestię wykorzystania najnowszych technologii w diagnostyce i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nowoczesne, specjalistyczne sprzęty, w które wyposażone jest Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, jak na przykład różnego rodzaju platformy –  stabilometryczna, dynamometryczna czy dynamiczna platforma balansowa – ułatwiają ocenę stabilności postawy oraz wspomagają trening równowagi. Inne urządzenia służą do diagnozy funkcjonalnej i oceny sprawności motorycznej. Sprzęty takie jak Geo, Lokomat czy egzoszkielet to innowacyjne narzędzia do reedukacji chodu. Zaletą rehabilitacji wspomaganej technologicznie jest możliwość zindywidualizowania treningów, dopasowania ich do poziomu pacjenta, zaprogramowania konkretnych ruchów i całych zestawów ćwiczeń do określonych potrzeb.  Dodatkowym atutem jest to, że ćwiczenia często mają formę zabaw i gier o różnym poziomie trudności.

Prof. dr hab. Przemysław Lisiński – kierownik nagrodzonego projektu „STROKE”, dotyczącego rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu przybliżył główne założenia przedsięwzięcia – cel programu i kryteria włączenia. Wskazał również niektóre innowacyjne technologie, które są wykorzystywane podczas rehabilitacji, na przykład okulary VR, które w sposób kontrolowany stymulują układ nerwowy. Virtual  Reality pozwala wykonywać ćwiczenia w różnych miejscach, sprawia, że pacjent nie dekoncentruje się, a specjalna aplikacja rejestruje realne postępy pacjenta. Program STROKE dzięki kompleksowej i wczesnej rehabilitacji pozwala pacjentom po udarze na szybki powrót do sprawności fizycznej, do życia społecznego i do aktywności zawodowej. Dodatkowo realizacja programu zwiększa dostęp chorych do rehabilitacji wtórnej.

Dr n. med. Piotr Harasymczuk, porównując metodę tradycyjną korekcji skolioz z nowoczesną metodą wszczepienia magnetycznych prętów rosnących, pokazał z kolei, jak zmienia się  jakość leczenia pacjentów ze skoliozą wczesnodziecięcą. Zastosowanie tej technologii pozwala ograniczyć liczbę interwencji medycznych, a także powikłań operacyjnych u młodych pacjentów z problemami z kręgosłupem. Ponadto znacznie skraca się czas rekonwalescencji i pooperacyjnej rehabilitacji, dzieci szybko mogą wrócić do codziennego funkcjonowania.

Inną technikę – zastosowaną w naszym Szpitalu niedawno – zaprezentowali prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki i  prof. dr hab. n. med.  Juliusz Huber. Omówili nowatorską metodę leczenia Vertebral Body Tethering (VBT) oraz związane z nią unowocześnienie neuromonitoringu  śródoperacyjnego. Technika VBT w porównaniu z operacją tradycyjną jest mało inwazyjna. Ze względu na przedni dostęp (torakotomia) do kręgosłupa nie narusza mięśni grzbietu, dzięki czemu z kolei następuje mniejsza utrata krwi podczas operacji. Okres rekonwalescencji pacjenta również jest krótszy. Najważniejszą jednak zaletą metody VBT jest to, że nie wymaga ona usztywnienia kręgosłupa, co więcej – pozwala na modulację wzrostu kręgosłupa. Efekt korekcyjny nie kończy się więc wraz z operacją, ale utrzymuje się jeszcze rok, a nawet dłużej po operacji.

 Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski poświęcił swoje wystąpienie jeszcze innemu obszarowi działalności Szpitala im. W. Degi – leczeniu biologicznemu i badaniom klinicznym – przedstawiając badania kliniczne, które obecnie są prowadzone w Ośrodku Badań Klinicznych naszego Szpitala. Jest to pięć badań dotyczących różnych wskazań reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), choroba Stilla, toczeń rumieniowaty układowy, toczniowe zapalenie nerek czy polimialgia reumatyczna. Kolejne osiem jest w fazie aktywacji. Programami lekowymi objętych jest aktualnie ponad 500 pacjentów.

Wizytę zakończyło wspólne zwiedzanie oddziałów szpitalnych: Oddziału Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych oraz Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych, a także Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.